ทหาร จะไม่ทิ้งประชาชนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่2 ร่วมกับ ปกครองแม่สาย เทศบาลแม่สาย ผู้นำชุมชน กลุ่มจิตอาสา ได้ก่อสร้างปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้ผู้ยากไร้บ้านเหมืองแดงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย” (ชมคลิป)

“เชียงราย”ทหาร จะไม่ทิ้งประชาชนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่2 ร่วมกับ ปกครองแม่สาย เทศบาลแม่สาย ผู้นำชุมชน กลุ่มจิตอาสา ได้ก่อสร้างปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้ผู้ยากไร้บ้านเหมืองแดงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย”

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=ZQULjPtqz4Q[/embedyt]

 

เมื่อวันที่30กันยายน2563ที่ผ่านมา พันเอก ชาตรี สงวนธรรม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่2ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบบ้านเฉลิมพระเกียรติโครงการปณิธานความดี ทำความดี ด้วยหัวใจ เพื่อเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมการปกครองอำเภอแม่สาย

เจ้าหน้าที่เทศบาลแม่สายผู้นำหมู่บ้าน ประชาชน และจิตอาสาในชุมชนบ้านเหมืองแดงโดยมี ร้อยเอก กิตติเดช กันคล้อย ผู้บังคับกองร้อยทหารม้าที่3หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่2ได้กล่าวรายงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้ผู้ยากไร้และโครงการมีเป้าหมายให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยที่มีความมั่นคงพร้อมปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจนและให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมกันในการช่วยเหลือให้ผู้ยากไร้มีที่อยู่อาศัยที่ดีขี้นเกิดความสามัคคีสร้างความเข็มแข็งในชุมชน

โดยได้ดำเนินการปรับปรุงบ้านของนาย ใส่ นามยี่ นาง บัวผา ผดุงโภชน์บ้านเลขที่432หมู่2ตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยทั้ง2ท่านนับว่าเป็นคนดีเป็นที่ยอมรับของสมาชิกในชุมชนและภาคีเครือข่ายผู้ทีจิตอาสาในชุมชนในการช่วยสนับสนุนช่วยดำเนินการก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยให้พร้อมตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยเหนือดูแลไม่ทอดทิ้งกันในครั้งนี้ต่อไป

สันติ วงศ์สุนันท์/ภาพ/ข่าว/ผู้สื่อข่าวเชียงราย

Related posts