สวธ.จัดงานรวมพลังเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมน้อมรำลึกอัครศิลปิน

สวธ.จัดงานรวมพลังเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมน้อมรำลึกอัครศิลปิน

 

นางสาวอัจฉราพร พงษ์ฉวี รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) นายชัยพล สุขเอี่ยม รองอธิบดีสวธ. พร้อมศิลปินแห่งชาติ ผ่องศรี วรนุช ชลธี ธารทอง นคร ถนอมทรัพย์ ชัยชนะ บุญนะโชติ ประยงค์ ชื่นเย็น ขวัญจิต ศรีประจันต์ บุญเลิศ นาจพินิจ สุประวัติ ปัทมสูต วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร สิงห์คม บริสุทธิ์ วินัย พันธุ์รักษ์ พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้ากรมส่งเสริมวัฒนธรรม และเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ร่วมกิจกรรม

“รวมพลังเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมร่วมน้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน” เพื่อรำลึกและถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในฐานะอัครศิลปิน และองค์อุปถัมภ์งานศิลปวัฒนธรรมของไทย และเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ สร้างสรรค์แรงบันดาลใจให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนได้มีส่วนร่วมรักษางานศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ภายในงานเริ่มด้วยการแสดงขับซอล้านนา กลองสะบัดชัย จากนั้น ผู้บริหารกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปินแห่งชาติ พร้อมเครือข่ายทางวัฒนธรรม ร่วมแสดงความเคารพพระฉายาลักษณ์ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญและเพลงต้นไม้ของพ่อ โดยพร้อมเพรียง ต่อด้วยการแสดงทางวัฒนธรรมเทิดพระเกียรติ โดยสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน และการแสดงน้อมรำลึกฯ โดย ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ได้แก่ การแสดงเพลงพื้นบ้านชุดคิดถึงพ่อโดยแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ การแสดงเพลงลูกทุ่งและไทยสากลโดยนายชัยชนะ บุญนะโชติ นางผ่องศรี วรนุช และ นายวินัย พันธุ์รักษ์ จากนั้นเป็นการแสดงหุ่นละครเล็ก การแสดงลิเก และการแสดงพื้นบ้านโดยแม่บัวผัน สุพรรณยศ

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการสาธิตสินค้าทางวัฒนธรรม มากมาย ได้แก่ การทำผลิตภัณฑ์จากสีอะคริลิค การวาดภาพเหมือนบุคคล การทำผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีลงรักปิดทอง การผลิตภัณฑ์หล่อปูนปั้น การผลิตภัณฑ์จากหนังนิ่ม การจัดดอกไม้ด้วยใบเตย การเขียนเลข ๙ ด้วยสีทองบนร่มสีพื้น การสาธิตการทำเครื่องเบญจรงค์ การสาธิตการสร้างสรรค์ลวดลายบนผ้าด้วยสีช๊อค และการสาธิตมรดกภูมิปัญญาของคาวและของหวาน อาทิ การทำข้าวหมกไก่สูตรโบราณ ก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณ การทำน้ำสมุนไพร การทำน้ำแข็งใส การทำก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ ข้าวโพดคั่ว การทำกาละแม การทำปากหม้อสมุนไพร และการทำขนมครกสยาม เป็นต้น

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมดีๆ เพื่อให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมอนุรักษ์และสืบสานอัตลักษณ์ความเป็นไทย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารการสมัครเรียนกิจกรรมต่างๆ ผ่านช่องทางเฟสบุ๊กแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม หรือติดต่อที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ โทร ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๒๘ ต่อ ๔๑๖๒, ๔๑๖๔, ๔๑๖๕ ๔๑๖๖ และ ๔๑๙๐

เจนกิจ นัดไธสง รายงาน

Related posts