มทบ.33 ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ผู้อัญเชิญเทียนพรรษา ผ้าไตรและเครื่องสังฆทานพระราชทาน ณ วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม

เชียงใหม่ # มทบ.33 ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ผู้อัญเชิญเทียนพรรษา ผ้าไตรและเครื่องสังฆทานพระราชทาน ณ วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม


เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 มอบหมายให้ พันเอก อโณทัย ชัยมงคล รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นผู้แทน ให้การต้อนรับ พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน เจ้าหน้าที่ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ผู้อัญเชิญเทียนพรรษา ผ้าไตรและเครื่องสังฆทานพระราชทาน ถวายแด่ พระสรยุทธ ชยปัญโญ อายุ 31 พรรษา 8 ณ วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ต่อจากนั้นได้นำคณะเข้าเยี่ยมชมการจัดการศึกษารูปแบบใหม่โดยการบูรณาการ 8 สาระการเรียนรู้ เข้าสู่บริบทชุมชนของตนเองพร้อมทั้งนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( Information and Communication Technology : ICT ) มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษาอย่างแท้จริงในพื้นที่ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, พ.ต.อ.ไพศาล นันตา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และ นาวาอากาศเอก วัฒนา บัวชุม เสนาธิการกองบิน 41 ร่วมให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 41 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

ภาวินันท์ บุตรหล้า / รายงาน

Related posts