มรภ.สงขลา ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา อนุสิทธิบัตรเครื่องเก็บละอองเกสรดอกสละผลงานประดิษฐ์อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มรภ.สงขลา ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา อนุสิทธิบัตรเครื่องเก็บละอองเกสรดอกสละผลงานประดิษฐ์อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร

 


ที่ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้รับเกียรติจาก อาจารย์พิเชษฐ์ จันทวี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาหน่วยงาน เป็นประธานในการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา อนุสิทธิบัตรเครื่องเก็บละอองเกสรดอกสละ โดยมี ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นผู้ประดิษฐ์ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสิทานนท์ อมตเวทย์ ผู้จัดการแผนงานการใช้บริการเชื่อมโยงนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์แบบเบ็ดเสร็จ (P-SUIT) อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นคณะกรรมการในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว


สำหรับเครื่องเก็บละอองเกสรดอกสละที่ ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน คิดค้นขึ้นนี้ จะช่วยเก็บรวบรวมละอองเกสรให้ได้จำนวนมากและรวดเร็วขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการติดผลสละ ตัวเครื่องถูกออกแบบให้สามารถแยกละอองเกสรออกจากช่อดอกตัวผู้ตามการสั่นของท่อ สวมช่อดอกตัวผู้ เพื่อสั่นเขย่าให้ละอองเกสรหลุดร่วงออกมาจนหมดจากช่อดอกตัวผู้ และหล่นลงมาตามความยาวของท่อตกลงสู่ภาชนะรองรับละอองเกสรที่ติดตั้งตรงส่วนล่างของท่อสวมช่อดอกตัวผู้ เพื่อเก็บรวบรวมละอองเกสรให้ได้จำนวนมากที่สุดไว้ใช้ผสมกับเกสรตัวเมียต่อไป

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts