ชุมชนวัดช่องแสมสาร เข้ารับรางวัล ๑๐๐ สุดยอดชุมชนคุณธรรมฯ ขับเคลื่อนด้วยบวรต้นแบบ

ชุมชนวัดช่องแสมสาร เข้ารับรางวัล ๑๐๐ สุดยอดชุมชนคุณธรรมฯ ขับเคลื่อนด้วยบวรต้นแบบ

 

กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดพิธีมอบรางวัล ๑๐๐ ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรต้นแบบ ประจำปี 2563 ซึ่งวัดช่องแสมสาร ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ลำดับที่ 51. มีผลงานที่โดดเด่นคือ ดำเนินการศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวัดอาทิตย์วัดช่องแสมสาร เพื่อเปิดการเรียนการสอนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชน ในตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีในชุมชนคุณธรรมวัดช่องแสมสาร

อาทิ งานนมัสการหลวงพ่อดำ วันสงกรานต์ งานตักบาตรเทโวโรหณะ เป็นต้น, จัดตั้งโรงทานและตู้ปันสุขช่วยเหลือประชาชนของศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้รับคัดเลืือกให้ได้รับรางวัล โดย พระมหาไสว สนฺตมโน ผจร.วัดช่องแสมสาร เป็นผู้แทนของ พระครูวิสารทสุตากร เจ้าคณะตำบลพลูตาหลวง เจ้าอาวาสวัดช่องแสมสาร เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้มอบ ณ กระทรวงวัฒนธรรม

ภาพ/ข่าว สมนึก เชื้อสนุก

Related posts