โครงการ “ คนพิการ ๙ โลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล ร.๙ ” เนื่องในวันคล้ายสวรรคต ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”

โครงการ “ คนพิการ ๙ โลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล ร.๙ ”
เนื่องในวันคล้ายสวรรคต ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ ผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
2. เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของ บูรพมหากษัตริย์ไทย
3. เพื่อแสดงความมีจิตอาสา “จากเคย เป็น ผู้รับ จะกลาย เป็น ผู้ให้” ของ คนพิการ
4. เพื่อประชาสัมพันธ์ “ข้อดีของการบริจาคเลือด” ที่ได้มากกว่าการ “ต่อชีวิตคน”
วันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ. ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เวลา ๐๙.๓๙ น.
จัดโดย สมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย
#ท่านใดสนใจร่วมโครงการ_ติดต่อข้าพเจ้า นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย

Related posts