ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการ โดย พลเรือโท อนุชาติ อินทรเสน ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็น ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ

ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการ โดย พลเรือโท อนุชาติ อินทรเสน ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็น ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ

 

เมื่อเวลา 15.00 น. วันนี้ (1 ต.ค.63) ที่หน้ากองบัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้จัดให้มีพิธี รับ – ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ตามที่มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือโท วราห์ แทนขำ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตราพลเรือเอก) และ พลเรือโท อนุชาติ อินทรเสน เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563

ในการนี้ พลเรือโท วราห์ แทนขำ ได้กล่าวอำลา ขอบคุณข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ร่วมมือปฏิบัติภารกิจด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ทำให้สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้องต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลจากความสำเร็จในการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เป็นที่เชื่อถือ และได้รับความไว้วางใจ

ด้าน พลเรือโท อนุชาติ อินทรเสน ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบท่านใหม่ ให้คำมั่นสัญญาต่อหน้ากำลังพลทุกนายว่าจะปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งจะสนองนโยบายของกองทัพเรือ และหน่วยเหนืออย่างเต็มขีดความสามารถ พร้อมทั้งจะบริหารฐานทัพเรือสัตหีบ บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อที่ฐานทัพเรือสัตหีบเจริญรุ่งเรือง และวัฒนาสถาพรยิ่งขึ้นไป

ภาพ/ข่าว สมนึก เชื้อสนุก

Related posts