วัดอุดมธานี พระอารามหลวง จัดพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา

นครนายก – วัดอุดมธานี พระอารามหลวง จัดพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา

 


เมื่อเวลา 07.00 น.ของวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ที่วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก เจ้าอาวาสวัดอุดมธานี พระอารามหลวง พร้อมคณะสงฆ์ จัดพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 โดยมีพุทธศาสนิกชน ได้นำข้าวสาร,อาหารแห้ง, ร่วมทำบุญตักบาตร แด่พระสงฆ์-สามเณร รอบพระอุโบสถวัดอุดมธานี พระอารามหลวง


ภายในพิธี พระภิกษุสงฆ์ – สามเณร และพุทธศาสนิกชน ร่วมประกอบพิธีบูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล รับศีล และถวายสังฆทาน ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา พระสงฆ์อนุโมทนา จากนั้นพระภิกษุสงฆ์ –สามเณร จำนวน 63 รูป ออกรับบิณฑบาตข้าวสาร-อาหารแห้ง เป็นอันเสร็จพิธี
ด้วยประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เป็นการตักบาตรพิเศษที่ชาวพุทธกระทำสืบกันมาแต่ครั้งพระพุทธกาล เทโวโรหณะ หมายถึง การเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงขององค์สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้า ในการเสด็จไปแสดงพระอภิธรรมปิฏกโปรดพระนางสิริมหามายาพุทธมารดา เป็นเวลา 3 เดือน

ดังนั้นในพรรษาที่ 7 นับแต่ปีทรงตรัสรู้ พระองค์ได้เสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์และเทศน์พระอภิธรรมปิฏกโปรดพระพุทธมารดาเป็นการสนองคุณพระมารดา ครั้นออกพรรษาก็เสด็จลงจากเทวโลกมายังโลกมนุษย์ โดยเสด็จลงที่เมืองสังกัสสะใกล้เมืองพาราณสี ชาวบ้านชาวเมืองได้ทราบข่าวก็พากันไปทำบุญตักบาตรพระพุทธองค์ที่นั้น กล่าวกันว่าในวันนี้ได้เกิดเหตุอัศจรรย์คือ เทวดา,มนุษย์, และสัตว์นรก ต่างมองเห็นซึ่งกันและกัน จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า (วันพระเจ้าเปิดโลก) คือเปิดให้เห็นกันทั้ง 3 โลกนั่นเอง ด้วยเหตุนี้ชาวพุทธจึงถือเอาวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากเทวโลกสู่เมืองมนุษย์ เป็นวันทำบุญตักบาตรพิเศษ


สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Related posts