นายกไก่ นายกอบจ.ฉะเชิงเทรา สนับสนุนการสร้างห้องสุขาให้วัดสุวรรณคีรี รองรับผู้มาปฏิบัติธรรมและนักท่องเที่ยว (ชมคลิป)

ฉะเชิงเทรา-นายกไก่ นายกอบจ.ฉะเชิงเทรา สนับสนุนการสร้างห้องสุขาให้วัดสุวรรณคีรี รองรับผู้มาปฏิบัติธรรมและนักท่องเที่ยว

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=OLNyvWqGtUY[/embedyt]

วันที่ 2 ต.ค. 2563 ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ. ฉะเชิงเทรา เป็นประธานมอบห้องสุขา พร้อมคณะผู้บริหาร อบจ. และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี โดยมีพระครูปลัด สิทธิวัฒน์ ศาตนันช์ สนฺตจิตโต เจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรี พร้อมคณะกรรมการวัด ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ ณ วัดสุวรรณคีรี ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

#ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา กล่าวว่า อบจ.ฉะเชิงเทรา ได้พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธ์วัดสุวรรณคีรีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักท่องเที่ยวและพี่น้องประชาชนเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น โดยในครั้งนี้ อบจ.ฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำให้กับวัดสุวรรณคีรี ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 9.00 เมตร จำนวน 10 ห้อง

พร้อมเทลานคอนกรีตรอบอาคาร ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน 1,910,000 บาท เพื่ออำนวยความสะดวก และสามารถรองรับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปที่เดินทางมาวัดสุวรรณคีรี ได้อย่างเพียงพอ และเมื่อมีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ก็จะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่ใกล้เคียงมีอาชีพ มีงานทำ สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนได้อีกทางหนึ่งด้วย


สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา

Related posts