นัดที่สองของการพบกันเพื่อพัฒนาหลักสูตรกัญชาเพื่อสังคม”

“นัดที่สองของการพบกันเพื่อพัฒนาหลักสูตรกัญชาเพื่อสังคม”
วันนี้ 2 ตุลาคม 2563 อาจารย์สุนี ไชยรส รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมความเสมอภาคและความเป็นธรรม พร้อมด้วยอาจารย์แหม่ม และอาจารย์เอก จาก วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิตได้เดินทางมาประชุมหารือแนวทางการพัฒนาหลักสูตร กัญชาเพื่อสังคมสำหรับคนตาบอด กับทางคณะทำงานด้านการเกษตรของสมาคมฯ
…สิ่งที่เราเห็นร่วมกันคือ เรามั่นใจว่าโครงการนี้สามารถเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นและก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
เราเห็นปัญหาร่วมกันว่าสิ่งใดบ้างที่จะเป็นอุปสรรคของโครงการนี้ ทั้งในระยะแรก การพัฒนาโครงการ ระยะต่อไปในการบริหารโครงการ
เราเห็นร่วมกันว่าที่สุดแล้วทุกฝ่าย ทุกคน ต้องได้รับสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นประโยชน์ ต้องเดินไปสู่ความยั่งยืน
และพวกเรารู้ว่าแต่ละคนมีการบ้าน มีหน้าที่อะไรที่ต้องไปช่วยกันสื่อสาร ทำความเข้าใจ แก้ไข ปรับปรุง เพื่อให้โครงการนี้เกิดขึ้นได้
“ผมหวังเหลือเกินครับว่า ในวันข้างหน้า หลักสูตรกัญชาเพื่อสังคมสำหรับคนตาบอด จะเป็นการเดินไปข้างหน้าอย่างมีความหวังสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของคนตาบอด คนพิการ และครอบครัวครับ”

Related posts