พิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ และงานประเพณีชักพระ ประจำปี 2563 พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมสืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป

นราธิวาส-จัดพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ และงานประเพณีชักพระ ประจำปี 2563 พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมสืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป

 

วันนี้ 3ต.ค.63 เวลา 07.30 น.ณ พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2563 โดยมีพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว


ต่อมานายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้เป็น ประธานเปิดงานประเพณีชักพระประจำปี 2563 โดยมี นายชุมสาย เทพลิบ รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนชาวนราธิวาสร่วมพิธีจำนวนมาก

เทศบาลเมืองนราธิวาสร่วมกับวัดและชุมชนต่างๆ ได้ร่วมกันส่งเสริม อนุรักษ์ และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรม โดยจัดให้มีกิจกรรมลากเรือพระมาเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้เนื่องจากประเพณีลากพระ หรือชักพระ เป็นประเพณีที่สำคัญอย่างหนึ่งของพุทธศาสนิกชนทางภาคใต้ และเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพระพุทธศาสนา ที่กระทำกันหลังจากวันออกพรรษาแล้ว 1 วัน กล่าวคือ ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 พุทธศาสนิกชน จะพร้อมใจกันอาราธนาพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานไว้บนบุษบกที่วางอยู่เหนือเรือ รถ หรือล้อเลื่อน แล้วแห่แหนชักลากไปตามถนนหนทาง เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปได้ร่วมกันสักการะ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และได้ร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสเทศกาลออกพรรษา

สำหรับบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีขบวนเรือพระจากวัดต่างๆ จำนวน 5 วัด ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสเข้าร่วม ประกอบด้วย วัดบางนรา วัดประชาภิรมย์ วัดพนาสณฑ์ วัดโคกเคียน และวัดบ้านทุ่งกง ที่เคลื่อนขบวนมาร่วมพิธี เพื่อประกวดเรือพระและให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญ โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ วัด และชุมชนต่างๆ ร่วมกันจัดงาน

ซึ่งปีนี้มีการจัดกิจกรรมพิธีสมโภชเรือพระ พิธีปล่อยขบวนแห่เรือพระไปตามเส้นทางที่กำหนด จากนั้นมีการแข่งขันโยนต้มลงตะกร้า การแข่งขันขูดมะพร้าว การแสดงศิลปวัฒนธรรม จากคณะกลองยาวและนางรำของขบวนเรือพระ และการจัดนิทรรศการ “ผลงานนักเรียนจากการประกวดวาดภาพพุทธประวัติ”


ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts