อบต.สาริกา จัดหนักงานทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ครั้งที่ 25 (ชมคลิป)

นครนายก – นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาริกา ร่วมกับวัดเขานางบวช และสภาวัฒนธรรมตำบลสาริกา จัดหนักงานทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ครั้งที่ 25 แรม 1 ค่ำ เดือน 11

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=1uJOvoP3Pps[/embedyt]

 

ที่บริเวณลานวัดเขานางบวช หมู่ที่ 5 ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายอำพล อังคภาณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานโครงการทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ครั้งที่ 25 ตรงกับวันที่ 3 ตุลาคม 2563 วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 โดยมีนายบุญชัย อโนดาษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาริกา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมมีพุทธศาสนิกชนร่วมกันแต่งกายแบบไทยสวยงามไปทำบุญตักบาตรที่บริเวณลานวัดเขานางบวชจำนวนมาก

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสาริกา ร่วมกับวัดเขานางบวช และสภาวัฒนธรรมตำบลสาริกา ได้จัดโครงการทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ดำเนินการจัดงานอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกปี ซึ่งในการจัดงานครั้งแรกจัดเมื่อปีพุทธศักราช 2539 โดยจังหวัดนครนายกเป็นผู้ดำเนินการจัดงานดังกล่าว ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช 2542 องค์การบริหารส่วนตำบลสาริการ่วมกับวัดเขานางบวช และสภาวัฒนธรรมตำบลสาริกา เป็นผู้ดำเนินการจัดโครงการทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ดังกล่าวจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และในปีนี้เป็นครั้งที่ 25 ตรงกับวันที่ 3 ตุลาคม 2563 วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11


โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามของตำบลสาริกา ให้เป็นที่รู้จักทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ พร้อมเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวของวัดเขานางบวช และชาวตำบลสาริกา เพื่อสร้างสังคมและชุมชนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและมีการพัฒนาไปสู่ชุมชนที่เข้มแข็ง พร้อมกับเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกด้วย

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Related posts