ผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทรา นำพี่น้องประชาชน แห่กฐินสามัคคีทางสายน้ำ พร้อมเปิดแพวัดท่าอิฐ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำของจังหวัดฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา-ผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทรา นำพี่น้องประชาชน แห่กฐินสามัคคีทางสายน้ำ พร้อมเปิดแพวัดท่าอิฐ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำของจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันนี้ (4 ตุลาคม 2564) ที่วัดไชยภูมิราราม (ท่าอิฐ) นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี โดยมีนายสุวิทย์ คำดี อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา และประชาชนชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมทอดกฐินสามัคคี เพื่อนำรายได้จตุปัจจัยตกแต่งสถาปัตย์และศูนย์ปฏิบัติธรรมใต้ฐานองค์พระใหญ่ปางมารวิชัย ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและทำนุบำรุง ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีทอดกฐินในพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรือง อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีความสามัคคีปรองดองกัน


โดยในข่วงเช้า ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และคณะ ลงเรือที่ท่าน้ำกองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์ (ช.พัน 2) นำขบวนเรือแห่ผ้ากฐินทางสายน้ำ ล่องมาตามแม่น้ำบางปะกง (สายน้ำแห่งชีวิตของชาวฉะเชิงเทรา) ขึ้นที่ท่าน้ำวัดท่าอิฐ และตั้งขบวนแห่ผ้ากฐินรอบพระอุโบสถ โดยมีกำนันอาทร ข่วยณรงค์ ประธานดำเนินการให้การต้อนรับ และในโอกาสเดียวกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดแพน้ำเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำของจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมปล่อยพันธุ์ปลา ลงสู่แม่น้ำบางปะกง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมพิธี รวมถึงสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติด้วย


สำหรับยอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ จำนวน ……………..บาท ทั้งนี้ ประเพณีทอดกฐินถือเป็นประเพณีอันดีงามของชาวพุทธที่ศาสนิกชนปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนานกว่า 2,500 ปี เป็นประเพณีที่มีความสำคัญ ซึ่งมักจะกระทำกันเป็นประจำทุกปีในช่วงหลังออกพรรษา เพื่อเป็นการทำนุบำรุง สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป


สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา

Related posts