ชุมพร –  มณฑลทหารบกที่ 44 จัดพิธี ลงนามเอกสาร รับ-ส่ง หน้าที่ และการบังคับบัญชามณฑลทหารบกที่ 44

ชุมพร –  มณฑลทหารบกที่ 44 จัดพิธี ลงนามเอกสาร รับ-ส่ง หน้าที่ และการบังคับบัญชามณฑลทหารบกที่ 44

วันที่ 5 ตุลาคม 2563   เวลา08.00 น. มณฑลทหารบกที่ 44 ได้ทำพิธี รับ-ส่ง หน้าที่ และการบังคับบัญชา ของ ผู้บังคับการ ทั้งนี้หลังจากมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ พล.ท. พรชัย อินทนู ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พล.ท.) ให้ พล.ต.เสนีย์ ศรีหิรัญ  ดำรงตำแหน่ง ผบ.มณฑลทหารบกที่ 44 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   เป็นต้นไป[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=MrEfFcoQZ_8[/embedyt]

ก่อนพิธี รับ-ส่ง หน้าที่ ได้มีพิธีสักการะพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จากนั้นในเวลา 09.30 น.มีพิธีสงนาม รับ-ส่ง หน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา พิธีสำคัญได้แก่ กำลังพลพร้อมกันที่ ณ บริเวณหน้าศาลาเขตอุดมศักดิ์ ผู้ควบคุมแถวบอกแสดงความเคารพ ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ 1 จบ

จากนั้น หก.กกพ.มณฑลทหารบกที่ 44 อ่านพระราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง  ผบ.มณฑลทหารบกที่ 44 พล.ท. พรชัย อินทนู กล่าวส่งมอบหน้าที่ และการบังคับบัญชา ให้กับ พล.ต.เสนีย์ ศรีหิรัญ  ผบ.มณฑลทหารบกที่ 44 ท่านใหม่ ส่งมอบธงประจำหน่วย ส่งมอบเอกสารการ รับ-ส่งหน้าที่

พล.ต.เสนีย์ ศรีหิรัญ  ผบ.มณฑลทหารบกที่ 44 ท่านใหม่ ได้กล่าว รับมอบธงประจำหน่วย รับมอบเอกสารการ รับ-ส่ง หน้าที่ พร้อมกล่าวรับมอบหน้าที่ ในฐานะ ผู้บังคับบัญชา มณฑลทหารบกที่ 44 นับตั้งแต่วันที่มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม2563นั้น ผมขอให้คำสัญญาต่อผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก และกำลังพลทุกคนในที่นี้ว่า ผมจะปกครองดูแล บังคับบัญชากำลังพลทุกคนและครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีตามสภาวะเศรษฐกิจ และค่าครองชีพในปัจจุบันอีกทั้งจะปฏิบัติตามนโยบายที่ได้ดำเนินการไว้แล้วเพื่อมณฑลทหารบกที่ 44 ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป

พล.ท. พรชัย อินทนู  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  กล่าวว่า ตามที่มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ พล.ต.เสนีย์ ศรีหิรัญ  มาดำรงตำแหน่ง  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 44 แทนกระผมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมานั้นผมขอแสดงความยินดีกับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 44 ท่านใหม่ ด้วยความจริงใจ และขอขอบคุณใต้บังคับบัญชาทุกระดับที่ได้ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ จากกำลังพลทุกคนอย่างดียิ่งทำให้ภารกิจต่างๆของหน่วย สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ส่งผลให้มณฑลทหารบกที่ 44 ของเราได้รับความเชื่อถือ ได้รับคำชื่นชม และเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชาทุกระดับ

ธนากร โกศลเมธี รายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

Related posts