ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดกฐินสามัคคีวัดบางเสร่คงคารามกว่า 2 ล้านบาท

ชลบุรี-ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดกฐินสามัคคีวัดบางเสร่คงคารามกว่า 2 ล้านบาท

 

ที่วัดบางเสร่คงคาราม ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พระครูวิธานธรรมานุยุต เจ้าคณะตำบลบางเสร่ เจ้าอาวาสวัดบางเสร่คงคาราม ได้จัดให้มีพิธีทอดกฐิน สามัคคี ประจำปี 2563 เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์ฌาปนสถาน ที่ชำรุดทรุดโทรม โดยมี คุณ จุฑาพร ภูมิจินดา และครอบครัว มาเป็นประธานทอดกฐิน สามัคคี และ คุณ อรุณ ทองดีและครอบครัว คุณ ทองเพียร ภาสะฐิติและครอบครัว คุณพรพรรณ พูลสินและครอบครัว เป็นประธานร่วมทอดกฐินสามัคคี ซึ่งยังมีผู้มีจิตศรัทธาอีกมากมาย ที่มาร่วมสร้างมหากุศลทอดกฐิน สามัคคี ในวันนี้


โดยบรรยากาศภายงาน ได้จัดให้มีขบวนแห่องค์กฐิน เดิน รอบอุโบสถ จำนวน3 รอบ เพื่อความเป็นสิริมงคล มีกลองยาวนำขบวนแห่ ประชาชนมากมาย มาร่วมสร้างความคึกครื้น ก่อนจะนำองค์กฐินเข้าไปยังศาลาการเปรียญ เพื่อประกอบพิธี ทอดกฐินสามัคคีต่อไป ในการนี้ พระครูทัสนียคุณากร เจ้าคณะอำเภอสัตหีบ เจ้าอาวาสวัดสัตหีบ ได้เดินทางมาร่วมงานทอดกฐินสามัคคี อีกด้วย


พระครูวิธานธรรมานุยุต กล่าวว่า ในการ ทอดกฐิน สามัคคี ประจำปี 2563 มีวัตถุประสงค์ เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์ฌาปนสถาน ที่ชำรุดทรุดโทรม ให้มีความปลอดภัย สวยงาม สง่างาม เนื่องจากใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนามาเป็นเวลานานหลายปี ในการนี้ ยอดกฐินสามัคคีที่ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันสร้างมหากุศล เป็นเงินทั้งสิ้น 2,029,929 บาท (สองล้านสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าถ้วน ) จึงขออนุโมทนาบุญ กับผู้มีจิตศรัทธา และกัลยาณมิตรทุกคนที่มาร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี2563 ในครั้งนี้


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

Related posts