“ชนม์สวัสดิ์” สั่งด่วน!! ระดมรถน้ำ ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือประชาชน หลังท่อประปาขนาดใหญ่แตก เดือดร้อนหนัก ขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค

สมุทรปราการ-“ชนม์สวัสดิ์” สั่งด่วน!! ระดมรถน้ำ ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือประชาชน หลังท่อประปาขนาดใหญ่แตก เดือดร้อนหนัก ขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค

 

เมื่อวันที่ 5 ต.ค.63 นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ มีคำสั่งด่วน! หลังจากได้รับการประสานจากนายหนึ่งสกล ธเนศตระกูล อดีตนายก อบต.ในคลองบางปลากด กรณีมีประชาชนจำนวนหลายครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนในเขตพื้นที่หมู่ 7 ต.ในคลองบางปลากด เดือดร้อนหนัก ขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค

เนื่องจากท่อประปาขนาดใหญ่ มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1,200 มิลลิเมตร เกิดแตกรั่วฉุกเฉิน ตรงบริเวณหมู่บ้านเดอะแกรนด์ ใต้ทางด่วนยกระดับ ถนนกาญจนาภิเษก ด้านใต้ ส่งผลให้น้ำประปาไม่สามารถไหลผ่านได้ สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในหลายพื้นที่เนื่องจากไม่มีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค

ขณะที่กรมทางหลวง และการประปานครหลวง ได้สั่งระดมเจ้าหน้าที่ดำเนินการเร่งซ่อมแซมท่อประปาแต่เนื่องจากยังไม่มีกำหนดแล้วเสร็จที่ชัดเจน จึงทำให้ประชาชนในเขตพื้นที่ อ.พระสมุทรเจดีย์ และพื้นที่ใกล้เคียง ได้รับความเดือนร้อนอย่างหนัก โดยมีเพียงรถบรรทุกน้ำของ อบต.ในคลองบางปลากด อบต.แหลมฟ้าผ่า อบต.บ้านคลองสวน และ อบต.นาเกือ นำน้ำมาแจกจ่ายให้กับประชาชน เเต่เนื่องจากน้ำที่นำมาแจกจ่ายให้กับประชาขนนั้นมีไม่เพียงพอ

โดยหลังจากที่ได้รับการประสานถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแล้วนั้น ด้านนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ จึงมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเป็นอย่างมาก จึงได้ประสานความร่วมมือไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอเมือง สมุทรปราการ ประกอบไปด้วย

เทศบาลนครสมุทรปราการ อบจ.สมุทรปราการ เทศบาลตำบลแพรกษา เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ และเทศบาลตำบลบางเมือง โดยสั่งระดมรถบรรทุกน้ำประปา เร่งลงพื้นที่ในชุมชนต่างๆในเขต อ.พระสมุทรเจดีย์ เพื่อแจกจ่ายน้ำประปา ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือนร้อนในเบื้องต้น

โดยมีนายณรงค์ พุ่มเจริญ นายก อบต.บ้านคลองสวน นายชาตรี อ่วมสะอาด นายก อบต. นาเกลือ นายหนึ่งสกล ธเนศตระกูล อดีตนายก อบต.ในคลองบางปลากด พร้อมทั้งผู้นำชุมชน สมาชิกกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า ร่วมลงพื้นที่ดูแลและให้การช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้ ตามคำสั่งการของนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ

คิว-ข่าวสมุทรปราการ รายงาน

Related posts