พก.ร่วมกับสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยหารือการสนับสนุนการใช้แอพพลิเคชั่นในชื่อ จุดจอดรถ (JUD JOD)

พก.ร่วมกับสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยหารือการสนับสนุนการใช้แอพพลิเคชั่นในชื่อ จุดจอดรถ (JUD JOD)

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 60 ปี บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ ผู้แทนสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย เข้าพบนางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อประชุมหารือการสนับสนุนการใช้แอพพลิเคชั่นในชื่อ จุดจอดรถ (JUD JOD) ใช้สำหรับให้สิทธิคนพิการจอดรถ ซึ่งบริษัทอินฟีนิกซ์เทคโนโลยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด ได้จัดทำแอพพลิเคชั่นนี้ โดยมอบให้สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยดำเนินการลงทะเบียนให้คนพิการทางการเคลื่อนไหวในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทดลองดาวน์โหลด QR Code เฉพาะคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ทั้งนี้ ขอให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพิจารณาข้อมูลรายชื่อสถานที่ที่มีการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ จำนวนอย่างน้อย 60 แห่ง เพื่อนำร่องติดตั้งแอพพลิเคชั่นจุดจอดรถโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมีเจ้าหน้าที่จากกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการและกองยุทธศาสตร์และแผนงาน พก. เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

Related posts