พก. ร่วมงาน Talk & Dance กับทางออกปัญหาสุขภาพจิต ของสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย

พก. ร่วมงาน Talk & Dance กับทางออกปัญหาสุขภาพจิต ของสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 63 เวลา 15.00 น. ณ ลานกิจกรรมเอเทรี่ยม ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยนางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมกิจกรรม Talk & Dance กับทางออกปัญหาสุขภาพจิต จัดโดยสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการช่วยพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพในด้านต่างๆ ให้กับผู้บกพร่องทางจิตในการที่จะใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ พร้อมทั้งเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้สังคมทั่วไปได้รับทราบถึงศักยภาพความสมารถของผู้บกพร่องทางจิต ซึ่งจะนำไปสู่การได้รับโอกาสที่ดีจากสังคมต่อไปในอนาคต ทั้งการใช้ชีวิตในสังคม การจ้างงาน รวมทั้งการส่งเสริมสินค้าผู้บกพร่องทางจิต ในการนี้ยังได้ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อ “การสนับสนุนในด้านกิจกรรมต่างๆ ให้กับคนพิการที่ผ่านมาและปัจจุบัน” โดยมี นางนุชจารี คล้ายสุวรรณ นายกสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยผู้ปกครอง องค์กรคนพิการ สมาคมคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน

Related posts