พก. ร่วมมอบทุนการศึกษาประจำปี 2563 ให้แก่คนพิการและบุตรของคนพิการ

พก. ร่วมมอบทุนการศึกษาประจำปี 2563 ให้แก่คนพิการและบุตรของคนพิการ

วันนี้ (7 ต.ค. 63) เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ฯ กรุงเทพฯ นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2563 ให้แก่คนพิการและบุตรของคนพิการ ที่รับสลากกินแบ่งของรัฐบาลไปจำหน่าย จัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งการมอบทุนการศึกษาครั้งนี้ มีพลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธาน
#กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Related posts