นายกสมาคมคนพิการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมคณะลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือมอบมอบรถวีลแชร์ คนพิการเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิต

นายกสมาคมคนพิการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมคณะลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือมอบมอบรถวีลแชร์ คนพิการเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิต

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. ที่ผ่านมา
ที่หมู่ 1 ตำบลด่านช้างอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำภู
สมาคมคนพิการจังหวัดหนองบัวลำภู โดยนางสาวจันทร์ใจ สิมดี นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยนายสมยศ ศิลาจันทร์ เลขาสมาคมฯลงพื้นที่ร่วมกับนางสาวนันทนา นาคำ หัวหน้ากองสวัสดิการตำบลด่านช้าง และทีมงาน พร้อมด้วยนางธนรัตน์. แสนชูปา สอ.บต.หมู่ 1 บ้านสีสังวาลยฺพื้นที่เยี่ยมเยือนประชาชาชน(คนพิการ) อีกทั้งยังให้กำลังใจ และมอบรถวีลแชร์ ให้กับคนพิการรายใหม่ จากอาการป่วยเป็นโรคมะเร็งที่หัวเข่า จนทำให้ไม่สามาาถเดินได้อย่างปกติ สืบเนื่องจาก นางประนอม สุทธิโสกเชือก นางสาวสมภาร ทองศรี อสม ตำบลด่านช้าง ประสาน มายังสมาคมฯ เพื่อขอให้หา “รถวิลแชร์”ให้กับคนพิการรายใหม่ ซึ่งอาศัยอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภูเพื่อให้สามารถใช้เป็นอุปกรณ์ ในการดำรงชีวิตประจำวันได้โดยสะดวกขึ้นกว่าที่เป็นมาซึ่งมีความลำบาก ยากแค้น ในการใช้ชีวิตประจำวันหากมีอุปกรณ์ช่วยเหลือเพิ่มเติม อย่างเช่นรถวิลแชร์ก็จะทำให้ สามารถเคลื่อนย้ายตนเอง จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้โดยสะดวก และไม่เป็นภาระต่อผู้อื่นหรือคนในครอบครัว

โดย นางสาวจันทร์ใจ สิมดี นายกสมาคมคนพิการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย ภาครัฐ และหน่วยงานราชการมีความยินดีที่จะให้การช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นคนพิการ และมีความ จำเป็นที่ต้องการได้รับการช่วยเหลือ ทางสมาคมฯ พร้อมด้วยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง จะพยายามลงพื้นที่ เพื่อให้การช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ ในลำดับต่อไป ด้วยความตั้งใจจริง และจะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง

Related posts