สมาคมคนพิการภาคใต้และตัวแทนเครือข่ายฯเดินทางเข้ารับฟังการบรยายและความรู้ ซ่อม+สร้าง กายอุปกรณ์เพื่อคนพิการ

สมาคมคนพิการภาคใต้และตัวแทนเครือข่ายฯเดินทางเข้ารับฟังการบรยายและความรู้ ซ่อม+สร้าง กายอุปกรณ์เพื่อคนพิการ

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น.คุณสือนะ ดีสะเอะ อุปนายกสมาคมคนพิการภาคใต้และตัวแทนเครือข่ายฯเดินทางเข้าศึกษาดูงานสถานที่การซ่อม-สร้าง กายอุปกรณ์ เเครื่องช่วยเหลือการเำเนินชีวิตของคนพิการ ณ ศูนย์เรียนรู้ร่วมเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนใต้ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี และได้รับฟัง การบรรยาย พร้อมด้วยการนำเสนอ การประดิษฐ์ การซ่อมสร้าง อุปกรณ์ กายอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือในการดำเนินชีวิตของคนพิการ จาก ท่านอาจารย์และวิทยากรผู้ทรงเกียรติ ที่ให้ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถส่งต่อไปยัง องค์กรต่างๆ ที่มีความประสงค์อยากจะช่วยเหลือคนพิการ และให้การสนับสนุนกายอุปกรณ์ คนพิการต่อไปในภายหน้า ทั้งนี้ คุณสือนะ ดีสะเอะ อุปนายก สมาคคนพิการภาคใต้ กล่าวขอบคุณผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ศูนย์เรียนร่วมเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการขายแดนใต้ และ ศอ.บต.ที่ประสานงานพร้อมทั้งอำนวยความสะดวก ในครั้งนี้ เป็นอย่างสูง

Related posts