มูลนิธิ ออทิสติกไทย และ MBK Center ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม “สืบสานงานศิลปตามพ่อ”

มูลนิธิ ออทิสติกไทย และ MBK Center ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม “สืบสานงานศิลปตามพ่อ”

ศูนย์การค้า MBK CENTER ร่วมกับ “มูลนิธิออทิสติกไทย” และ “บริษัทออทิสติกไทย วิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัด” จัดกิจกรรม “สืบสานงานศิลปตามพ่อ” ณ ลานรามาฮอลล์ ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ มาบุญครอง
ในระหว่างวันที่ 9 – 15 ตุลาคม 2563 โดยมีการแสดงนิรรศการภาพวาดเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9 ) จากศิลปินผู้มีชื่อเสียงระดับประเทศ และศิลปินคนพิการ (ออทิสติก) กลุ่ม Art Story by Autisticthai. และการแสดงความสามารถด้านดนตรี เพลงพระราชนิพนธ์ จาก”วงอรุณจันทรา” พร้อมโชว์วาดภาพประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ จาก ตัวแทนสุดยอดศิลปินออทิสติก Art Story by Autisticthai. “น้องขิม น้องทิว” และอีกหลายๆคน ที่หมุนเวียนกันจัดกิจกรรมตลอดสัปดาห์ เพื่อเป็นการถวายการน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อีนหาทีสุดมิได้ ของ “ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ของคนไทย”และขอเชิญชวนแวะไปเยี่ยมชมนิทรรศการ ทั้งนี้ผู้สนใจและ FC: ART STORY BY AUTISTICTHAI สามารถช็อปสินค้า New Collections ได้พบกันตลอดสัปดาห์

ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย กล่าวขอบคุณ คณะผู้บริการธุรกิจศูนย์การค้า เอ็ม บี เคจำกัด ที่ให้โอกาส กับประชาชนคนพิการ จัดสรรพื้นที่อันมีค่า มอบให้กับมูลนิธิฯในการดำเนินกิจกรรมทางสังคม เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของคนพิการ รวมถึงยังเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมต่างๆของมูลนิธิที่ได้สร้างสรรค์ให้กับคนพิการ ครอบครัวของคนพิการ ให้มีความเป็นอยู่ และการดำรงชีวิตที่มีความสุข อย่างบุคคลอื่นทั่วไป โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

Related posts