พส.อุทัยธานีขานรับรองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมอบนโยบายปี 64

อุทัยธานี-หน่วยงาน พส.อุทัยธานีขานรับรองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมอบนโยบายปี 64 บูรณาการทุกภาคส่วน

 

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. นาย ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งอุทัยธานี ให้การต้อนรับ นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี และศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี หน่วยงาน พส.เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน โครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ 2563

และรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจ แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และมอบนโยบายการขับเคลื่อนภารกิจในปีงบประมาณ 2564 พร้อมเยี่ยมชมกลุ่มอาชีพสตรีบ้านเนินมะค่าเพื่อช่วยเหลือส่งเสริมอาชีพให้แก่สตรีโดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานีประสานงานบูรณาการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีครอบครัวภาคเหนือจังหวัดลำปาง ในการส่งเสริมอาชีพดังกล่าวในการนี้ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเคสให้กำลังใจผู้ป่วยเดินไม่ได้พร้อมมอบถุงยังชีพของใช้ในชีวิตประจำวันให้แก่ผู้สูงอายุป่วยนอนติดเตียงในเขตพื้นที่ตำบลหนองไผ่แบน จำนวน 1 ราย ในครั่งนี้ด้วย

โดยมี นางสาว พรพิมล เพ็ญสุข หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทีมหน่วยงาน พม.อุทัยธานี 0ne home และ นาย สุรศักดิ์ วงศ์นาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมืองอุทัยธานีโดยมี อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน ณ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี

ปฏิญญา เรือนงาม รายงาน

Related posts