ชุมพร – น้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ ๙ ครบรอบ ๔ ปี จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพและการกุศล “บ้านพ่อครั้งที่ ๑”

ชุมพร – น้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ ๙ ครบรอบ ๔ ปี  จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพและการกุศล “บ้านพ่อครั้งที่ ๑”

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๓๐ น.นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร มาเป็นประธานคำกล่าวเปิดกิจกรรม  เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพและการกุศล “บ้านพ่อ ครั้งที่ ๑” ร่วมกับ คุณพิทยา วงศ์สัมฤทธิ์ประธานศูนย์ประสานงานมูลนิธิมิราเคิลออฟไฟลฟ์และกลุ่มสุมหัวทำความดี ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพและการกุศล “บ้านพ่อ ครั้งที่ ๑”คณะกรรมการ นักกีฬา และผู้มีเกียรติทุกท่าน ณ บริเวณงาน “น้อมสำนึกวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ ๙ ครบรอบ ๔ ปี”

​       นายพิทยา วงศ์สัมฤทธิ์ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ ท่านรองผู้ว่าราชการผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ได้มอบหมายให้มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพและการกุศล “บ้านพ่อ ครั้งที่ ๑” ในวันนี้ ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ผมให้ความสำคัญ เพราะการเดิน-วิ่งครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการสร้างเสริมสุขภาพ ร่างกายให้แข้งแรงแล้ว ยังเป็นการเดิน-วิ่งเพื่อการกุศล ที่เป็นจุดเริ่มต้น ของทุกคนในการร่วมแรงร่วมใจ ที่จะสานต่องานในบ้านพ่อหนองใหญ่ โดยนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ไปจัดงาน “น้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ ๙ ครบรอบ ๔ ปี” ซึ่งเป็นงานที่ภาคประชาชนคนชุมพร สะท้อนให้คนทั้งประเทศได้รับรู้ว่า เราชาวชุมพร มีความจงรักภักดี รู้รักสามัคคี พร้อมทำความดีถวายเสด็จพ่อของแผ่นดิน และจะร่วมกันสานต่อให้บ้านพ่อหนองใหญ่ เป็นศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาของคนทั้งประเทศ

นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร กล่าว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 นี้ แม้นพระองค์ท่านจะจากเราถึง 4ปีแล้ว ประชาชนชาวชุมพรทุกหมู่เหล่าล้วนรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่เป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดนับตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ตราบจนกระทั่งเสด็จสวรรคต ซึ่งพสกนิกรทุกหมู่เหล่าต่างมีความตั้งใจที่จะร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐโดยพร้อมเพรียงกัน และชาวจังหวัดชุมพรจะจงรักภัคดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านตลอดไป พวกเราจึงมาร่วมจัดกิจกรรมในวันนี้ กิจกรรม เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพและการกุศล “บ้านพ่อ ครั้งที่ ๑”

จึงขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์ จึงขอเปิดกิจกรรม เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพและการกุศล “บ้านพ่อ ครั้งที่ ๑” ขอให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ขอขอบพระคุณ ครับ

ธนากร โกศลเมธี  รายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

Related posts