กองทัพเรือ ผลักดันกลุ่มเรือประมงต่างชาติ รุกล้ำน่านน้ำไทย

หมวดเรือลาดตระเวนชายเเดน (มชด.) ลาดตระเวนป้องกันและป้องปราม เรือประมงต่างชาติ เข้ามาลักลอบทำการประมงในเขตน่านน้ำไทย

 


วันที่ 11 ตุลาคม 2563 เวลา 04.00 – 08.00 น. หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ โดยหมวดเรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่ 1 สั่งการให้เรือตรวจ การณ์ชายฝั่ง หมาย เลข 268 (เรือ ต.268) ออกเรือลาดตระเวนแสดงกำลังในพื้นที่ ตามที่ได้รับการประสานด้านการข่าว จาก ศรชล.จัง หวัดตราด ว่ามีกลุ่มเรือประมงต่างชาติ รุกล้ำเข้ามาทำการประมงในทะเลอาณา เขตของไทย

ผลการปฏิบัติ ตรวจพบกลุ่มเรือประมงพื้นบ้านขนาดเล็ก ของประเทศเพื่อนบ้าน ประมาณ 20-30 ลำ บริเวณทิศตะวันออกเกาะกูด ห่างจากเกาะกูดประมาณ 8 ไมล์ ระหว่างบ้านคลองสน ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ กับเกาะกูด จึงได้ดำเนินการผลักดันกลุ่มเรือประมงดังกล่าว ให้ออกจากอาณาเขตทางทะเลของไทย โดยไม่ใช้ความรุนแรง พร้อมทั้งแจ้งเตือนไม่ให้เข้ามาลักลอบทำการประมงอีก ผลการปฏิบัติกลุ่มเรือประมงยินยอมถอยออกจากน่านน้ำไทยแต่โดยดี


ในการนี้ พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ได้เน้นย้ำกับ นาวาเอก เกียรติกูล สุวรรณ ผู้บังคับหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ทัพเรือภาคที่ 1 ให้กำชับหมวดเรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่ 1 ซึ่งปฏิบัติการในพื้นที่ชายแดนทางทะเล จังหวัดตราด ว่าจะต้องมีความพร้อม คอยตรวจตรา เฝ้าระวังการทำประมงรุกล้ำน่านน้ำ

และประสานด้านการข่าวกับหน่วยในพื้นที่ ทั้ง ศรชล. จังหวัดตราด และกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรี – ตราด ในการปฏิบัติหน้าที่ ปกป้องอธิปไตยของชาติและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมถึงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบ ตลอด 24 ชม “ให้สมกับคำที่ว่า กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ” พลังสามัคคี พลังราชนาวี

ภาพ/ข่าว : กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645

Related posts