มณฑลทหารบกที่ 44  – พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 20 รูป  และบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 4 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

มณฑลทหารบกที่ 44  – พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 20 รูป  และบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 4 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 07.30 น.  พล.ต.เสนีย์ ศรีหิรัญ  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 44 เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 20 รูป  และพิธีสวดพระพุทธมนต์ฯ  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 4 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งตรงกับวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 นี้  กำลังพลและครอบครัวทหารทุกหน่วยงานของ มณฑลทหารบกที่ 44 เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ณ บริเวณสโมสรนายทหารค่ายเขตอุดมศักดิ์

พล.ต.เสนีย์ ศรีหิรัญ  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 44 พร้อม กำลังพลและครอบครัวทหารทุกหน่วยงานของ มณฑลทหารบกที่ 44 ล้วนรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่เป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดนับตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ตราบจนกระทั่งเสด็จสวรรคต ซึ่งมณฑลทหารบกที่ 44 พร้อม กำลังพลและครอบครัวทหารทุกหน่วยงานของ มณฑลทหารบกที่ 44 และ พสกนิกรทุกหมู่เหล่าต่างมีความตั้งใจที่จะร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐโดยพร้อมเพรียงกัน และ มณฑลทหารบกที่ 44 พร้อม กำลังพลและครอบครัวทหารทุกหน่วยงานของ มณฑลทหารบกที่ 44จังหวัดชุมพรจะจงรักภัคดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านตลอดไป

ธนากร โกศลเมธี รายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

Related posts