มอบทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์-มอบทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

 

ที่ห้องประชุมดอกแก้วกัลยา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ต.บ้านโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานมอบทุนการศึกษา สิ่งของ และจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด เด็กหญิงศิริลักษณ์ จันทร์แสง บุตรีของนายวิโรจน์ จันทร์แสง ประธานบริษัทสยามแอดวานซ์เทคเทคโนโลยี ที่ปรึกษาสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์ จ.เพชรบูรณ์

โดยมี นายวุฒิไกร สีหวัน ผู้ช่วยจ่าจังหวัดเพชรบูรณ์ นายอภิวุฒิ กลมกัน หัวหน้าสถานีไฟฟ้าจังหวัดเพชรบูรณ์ นายปราโมทย์ คำยันต์ ผู้จัดการบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิตเพชรบูรณ์ นายพินิจ บัวพา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร และผู้มีเกียรติร่วมงาน โดยมีนางสาวชมพูนุท สนสกุล รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ นายชูศักดิ์ จันทร์แสง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นำคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ


สำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ มีบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และเตรียมความพร้อม ของเด็กพิการเพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนรวม และโรงเรียนเฉพาะความพิการ เพื่อพัฒนาและฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ มีการให้บริการทางการศึกษาตามบ้านคนพิการ ให้คำปรึกษาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชน ซึ่งปัจจุบันมีเด็กพิเศษที่เข้ามาศึกษาอยู่ที่นี่ จำนวน 310 คน โดยปัจจุบันมีนางสาวพนารัตน์ วสุวัฒนศรี เป็นผู้อำนวยการ


มนสิชา คล้ายแก้ว

Related posts