ร่วมต้อนรับ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมภรรยา

นราธิวาส-ร่วมต้อนรับ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมภรรยา

 

ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส โดยมี นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ หัวหน้าส่วนราชการ เอกชน และประชาชน แสดงการต้อนรับนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสอย่างคึกคัก


นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เดิมดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และได้มีการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป และได้เดินทางจากจังหวัดยะลา มายังจังหวัดนราธิวาส โดยก่อนเข้าจวนผู้ว่าฯ ได้กราบสักการพระสยามเทวาธิราช พระภูมิเจ้าที่จวนผู้ว่าฯ และพระพุทธรูปประจำจวนผู้ว่าฯ แล้วจึงพบปะกับคณะส่วนราชการ เอกชน และประชาชนที่คอยให้การต้อนรับ

ในการนี้ นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นผู้แทนกล่าวต้อนรับ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และขอให้ทุกภาคส่วนพร้อมใจกันขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์จังหวัดให้ประสบผลสำเร็จเพื่อเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาส ต่อไป


ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts