ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีให้เกียรติเป็นประธาน แถลงข่าวการจัดงาน “รำลึก ๒๐๕ ปี ฉลองนาม เมืองปทุมธานี (ชมคลิป)

ปทุมธานี-ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีให้เกียรติเป็นประธาน แถลงข่าวการจัดงาน “รำลึก ๒๐๕ ปี ฉลองนาม เมืองปทุมธานี

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=7zZTyRn3A2o[/embedyt]

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2553 เวลา 14.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี (หลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีให้เกียรติเป็นประธานการจัดงานแถลงข่าวและรำลึก ๒๐๕ ปี ฉลองนามเมืองปทุมธานี โดยมีนายภัสพลภ์ ชัยสุริยาทสิกูล ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี


นายอรรถพล อนุโณรส รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานีนางสาวพิมพ์พกานต์ พิพิธธนานันท์ ผู้อำนวยการ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานครเข้าร่วมแถลงข่าว
โดยใช้รูปแบบขบวนนักจักรยานมาแถลงข่าวในบรรยากาศสบายๆสไตล์ปทุมธานี ตามที่จังหวัดปทุมธานี


สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี สมาคม ส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวปทุมธานีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกรุงเทพมหานครและนักปั่นเมืองปทุมได้ร่วมกันจัดงานรำลึก ๒๐๕ ปี ฉลองนามเมืองปทุมธานี โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและร่วมปั่นจักรยานพร้อมกับนักปั่นชาวปทุมธานีในวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น.ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดปทุมธานี(หลังเก่า)ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและร้านสวนเทพปทุม

โดยคณะกรรมการจัดงานคาดว่าจะมีนักปั่นชาวประชุมและนักปั่นจากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,500 คนและ เพื่อให้การจัดงานกิจกรรมครั้งนี้เรียบร้อยสมบูรณ์แบบจึงกำหนดทางเข้าออกต้องผ่านจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิและสภาพเพื่อให้เกิดความปลอดภัยตามหลักการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 โดยการจัดงานรำลึก ๒๐๕ ปี ฉลองในเมืองปทุมธานี มีวัตถุประสงค์การจัดงานดังนี้ ๑. เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยรัชกาลที่๒ แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีที่ทรง พระราชทานนามเมือง”ประทุมธานี “ครบ ๒๐๕ ปี ณ สถานที่ประวัติศาสตร์เตาโอ่งอ่างตุ่มสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

๒. เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานีเพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯเชื่อมโยงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยังคงอัตลักษณ์ความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมที่มีเสน่ห์แบบวิถีไทยวิถีปทุมและสถานที่ประวัติศาสตร์สำคัญของจังหวัดปทุมธานี ๓. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนโดยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นต้นทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาต่อยอด โอนค่าเชื่อมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมและ

๔.การจัด การจัดกิจกรรมเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชนตามแนวคิดสานพลังประชารัฐชุมชนลงมือทำภาคเอกชนขับเคลื่อนภาครัฐบาลสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดปทุมธานีไปด้วยกัน พิธีเปิดงานเริ่มเวลา 07.00 น.โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานกล่าวเปิดงานและร่วมให้สัญญาณปล่อยขบวนจักรยานสาย บี (ระยะทาง ๔๒ กิโลเมตร) มีนักปั่นจักรยานเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน ๓ ประเภทรวม ๑,๒๐๐ คันและสาย เอ (ระยะทาง ๑๒ กิโลเมตร )จำนวน ๓๐๐ คัน

โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานครนักปั่น VIP และนักปั่นสายเอ เข้าร่วมขบวน ซึ่งขบวนสาย เอ ผ่านบนเส้นทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาไปยังวัดไก่เตี้ย อำเภอสามโคกเพื่อร่วมกิจกรรม”พัฒนาสายใย(กล้วย)สู่พื้นผ้า” ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพวัดไก่เตี้ย

และเดินทางต่อไปที่สถานที่ประวัติศาสตร์เตาโอ่งอ่างตุ่มสามโคก หน้าวัดสิงห์เพื่อร่วมกิจกรรม “คืนความสดใส สายน้ำสวย ” หน้าวัดสิงห์อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานีและเดินทางกลับเข้าสู่เส้นทางสายเอ โดยขบวนนักปั่นสายเอและบีจะกลับเข้าสู่เส้นชัยประมาณ 10.30 น.ถึง 11.00 น.พักผ่อนและรับประทานอาหารตามอัธยาศัยและร่วมกิจกรรมบนเวทีมอบโล่ทีมชนะเลิศของการแข่งขันและมอบรางวัลแก่ผู้ร่วมกิจกรรมเสร็จพิธีงาน

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน

Related posts