ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรานำข้าราชการและประชาชนร่วมกิจรรมท้องถิ่นอาสา ปล่อยปลา รักษ์น้ำ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

ฉะเชิงเทรา-ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรานำข้าราชการและประชาชนร่วมกิจรรมท้องถิ่นอาสา ปล่อยปลา รักษ์น้ำ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม

 

วันนี้ (12 ต.ค.63) ที่อ่างเก็บน้ำคลองระบม บ้านท่าชีวิตใหม่ ตำบลทุ่งพระยา หมู่16 อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายไพรินทร์ หนูมาก ประธานสภาอบจ.ฉะเชิงเทรา นายศักดิ์ชาย ตันเจริญ รองประธานสภาอบจ.ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นายบัวผัน ปนะถม นายกอบต.ทุ่งพระยา ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนตำบลทุ่งพระยา

ร่วมโครงการท้องถิ่นอาสา ปล่อยปลา รักษ์น้ำ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวน ประชากรสัตว์น้ำ บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองระบมให้เป็นแหล่ง ขยายพันธ์ สัตว์น้ำ ทำให้แหล่งน้ำ มีความอุดมสมบูรณ์ และประชาชน สามารถใช้ประโยชน์ ในการยังชีพได้

อีกทั้งเพื่อให้ประชาชน ตระหนัก ในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยในช่วงเช้ามีพิธีทางสงฆ์ ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง จากนั้นร่วมกันปล่อยปลา โดยมีพันธุ์ปลา ทั้งหมด 8 ชนิด ได้แก่ ปลานิล/ปลานิลทับทิม/ปลาตะเพียน/ปลายี่สก/ปลานวลจัน/ปลาแบน/ปลาไนและปราจีนหัวโตรวมจำนวนทั้งสิ้น 59,999 ตัว โดยมีประชาชนร่วมสมทบทุนซื้อพันธุ์ปลา


ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า พันธุ์ปลาที่ปล่อยในวันนี้ ขอให้พี่น้องประชาชนได้ช่วยกันดูแลรักษาให้เจริญเติบโต ทั้งนี้อยากเห็นทุกภาคส่วนทีส่วนร่วมกันอย่างจริงจังที่จะเอาชนะปัญหาหลายๆอย่างโดยการร่วมกันคิดร่วมกันทำเพื่อให้พี่น้องประชาชนจะได้กินดีอยู่ดีในอนาคต


สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา

Related posts