ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 13 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ออกให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอบ้านแหลม

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 13 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ออกให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอบ้านแหลม

 

เมื่อวันที่ 12 ต.ค.63 เวลา 0800 โดย พันเอก นพดล ระวีวรรณ ผบ.นพค.13 สนภ.1 นทพ / ผบ.ศบภ.นพค.13 สนภ.1 นทพ. จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว ประกอบด้วย กำลังพล จำนวน 10 นาย รยบ.ขนาด จำนวน 1 คัน ร่วมกับ อบต.บางครก ออกให้การช่วยเหลือผุ้ประสบภัยในพื้นที่ บ.แขก ม.2 ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ดังนี้


– ขนย้ายกระสอบทราย จาก อบต.บางครก เพื่อนำไปวางแนวกันน้ำ จำนวน 600 กระสอบ
– บรรจุกระสอบทราย จำนวน 300 กระสอบ
– ทำการวางแนวกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าที่พักอาศัยของราษฎร จำนวน 600 กระสอบ ซึ่งมีผู้ได้รับประโยชน์ จำนวน 40 ครัวเรือน
– ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 1 ราย
– ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง จำนวน 3 ครัวเรือน

ทั้งนี้ ศบภ.นพค.13ฯ ได้จัดชุดประสานงานประจำจังหวัด พ.บ. เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ พร้อมทั้งประสานหน่วยงานในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป ซึ่งเป็นไปตามสั่งการ/นโยบายของ ผบ.ทสส. และ ผบ.นทพ.

Related posts