สุโขทัย-เชิดชูคนหัวใจเพชรเลิกเหล้าเข้าพรรษา

สุโขทัย-เชิดชูคนหัวใจเพชรเลิกเหล้าเข้าพรรษา

 

วันที่ 13ต.ค.63 เวลา 13.00น.ที่ศาลาวัดเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย นายปรีชา สุทนต์ นายอำเภอทุ่งเสลี่ยม พร้อมด้วย พระครูสุมณฑ์ธรรมธาดา ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจ.สุโขทัย ประกอบพิธี มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม” ช่วย ชม เชียร์ให้งดเหล้าเข้าพรรษา 3เดือน” มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300คน

โดยจังหวัดสุโขทัย เป็นจังหวัดที่มีความชุกในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ ในช่วงวัย 15 ปีขึ้นไปสูงกว่าระดับประเทศอยู่ที่ 37.22% ซึ่งส่งผลกระทบมากมายกับตัวผู้ดื่ม ทั้งปัญหา เศรษฐกิจ ครอบครัว การทะเลาะวิวาท และการสูญเสียจากอุบัติเหตุ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจ.สุโขทัย จึงร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา มาตั้งแต่ปี 2550 โดยผู้เข้าร่วมโครงการที่งดเหล้าได้ครบ 3เดือนจะได้รับการยกย่องให้เป็น “คนหัวใจหิน”

ซึ่งปีนี้มีจำนวน682คน ส่วนผู้ที่งดแหล้า 1ปีแต่ไม่เกิน3ปี จะยกย่องให้เป็น คนหัวใจเหล็ก ปีนี้มี 367คน ส่วนผู้งดเหล้าตลอดชีวิต จะยกย่องให้เป็น คนหัวใจเพชร ปีนี้มี 64คน โดยทำการมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้เพื่อเป็นความภาคภูมิใจ ซึ่งปีนี้มีหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ 31หมู่บ้านจาก 5อำเภอ ของ จ.สุโขทัย มีผู้ปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา จำนวน 1391 คน สามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ 454,860 บาท…..

Related posts