ประกันสังคมจ.สุราษฎร์ฯ คิกออฟ บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ผู้ประกันตน อายุ 50 ปีขึ้นไป

แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดกิจกรรม “Kick off ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 3 สายพันธุ์ หรือ 4 สายพันธุ์” ให้กับกลุ่มผู้ประกันตนสูงอายุที่มีกลุ่มเสี่ยง อายุ 50 ปีขึ้นไป ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19

 

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นางอารีย์ การธิโร แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิด กิจกรรม “Kick off ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 3 สายพันธุ์ หรือ 4 สายพันธุ์” ให้กับกลุ่มผู้ประกันตนสูงอายุที่มีกลุ่มเสี่ยง อายุ 50 ปีขึ้นไป ณ ห้องประชุมชัยบุรี โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยเป็นการบูรณาการงานด้านบริการทางการแพทย์ร่วมกันระหว่างสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และโรงพยาบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อให้ผู้ประกันตนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทั้งมาตรา 33 และมาตรา 39 ได้รับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป ให้บริการได้ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม ของทุกปี โดยวันนี้มีผู้ประกันตนที่อายุ 50 ปีขึ้นไปจากสถานประกอบการต่างๆ เข้าร่วมฉีดวัคซีน จำนวน 30 รายทั้งนี้ นางมารศรี ใจรังษี ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวรายงาน

Related posts