กระทรวงแรงงานคิกออฟ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ให้ผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยงอายุ 50 ปีขึ้นไป (ชมคลิป)

ชลบุรี-กระทรวงแรงงานคิกออฟ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ให้ผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยงอายุ 50 ปีขึ้นไป

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=0LFKsocMbZU[/embedyt]

 

ที่โรงพยาบาลวิภารามอมตะนคร จังหวัดชลบุรี กระทรวงแรงงานโดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีนโยบายส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคมจึงจัดให้มีการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza Vaccine) ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป เพื่อให้การคุ้มครองดูแลผู้ประกันตนซึ่งเป็นแรงงานสำคัญของประเทศในลักษณะของการป้องกันมากกว่าการรักษา

และเพื่อลดขั้นตอนการคัดกรอง วินิจฉัยผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดปีละ 1 ครั้ง โดยปี 2563 เริ่มให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคมนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป ให้บริการได้ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม ของทุกปี ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม


มอบหมายให้ นางขนิษฐา ศรีบัวชุม ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบรักษาราชการแทน ประกันสังคมจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรมให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ผู้ประกันตน ณ โรงพยาบาลวิภารามอมตะนคร จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นวันแรกที่ให้สิทธิฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่ผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยงอายุ 50 ปีขึ้นไป ในโรงพยาบาลประกันสังคมพร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมเยี่ยมชมกิจกรรมดังกล่าวด้วย


สำหรับขั้นตอนการขอรับบริการ ผู้ประกันตนสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่สถานพยาบาลตามสิทธิการรักษา หากสถานพยาบาลตามสิทธิการรักษา ไม่มีวัคซีนไข้หวัดใหญ่พร้อมให้บริการให้แจ้งลงทะเบียนขอรับบริการล่วงหน้าได้ที่ โทร.0 2956 2500 ถึง 2510 หรือสายด่วน 1506 ผู้ประกันตนเลือกสถานพยาบาลที่ประสงค์ไปรับบริการและไปรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตาม วัน เวลา ที่ลงทะเบียนไว้

*****เสียงสัมภาษณ์ นางขนิษฐา ศรีบัวชุม ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบรักษาราชการแทน ประกันสังคมจังหวัดชลบุรี*****

*****เสียงสัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร จังหวัดชลบุรี****

 

รุ่งรัตน์ ชลบุรี ข่าว/ภาพ

Related posts