หนองบัวลำภู-สมาคมคนพิการจังหวัดหนองบัวลำภูประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ

หนองบัวลำภู-สมาคมคนพิการจังหวัดหนองบัวลำภูประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ

เมื่อวันที่15ตุลาคม 2563 เวลา 13:30 น ที่ผ่านมา
ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู สมาคมคนพิการจังหวัดหนองบัวลำภู โดย นางสาวจันทร์ใจ สิมดี นายกสมาคมคนพิการจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อพิจารณาวาระสำคัญในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 ให้มีประสิทธิภาพโปร่งใส ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมกันนี้ได้เสนอโครงการ ขอปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งเป็นเคสเร่งด่วนเนื่องจาก สภาพห้องน้ำที่ใช้อยู่ไม่เหมาะกับความพิการ ผลของการเสนอโครงการทางคณะกรรมการอนุมัติเรียบร้อยรอการดำเนินการ ในขั้นตอนต่อไป โดย มีนายแพทย์ศราวุธ สันตินันตรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นประธาน

Related posts