โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัยอบต.ท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ นำนักเรียนผู้สูงอายุ ไปทัศนศึกษาท่องเที่ยวเชิงธรรมะ ตามวัดที่สำคัญในจังหวัดพิจิตร

เพชรบูรณ์-โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัยอบต.ท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ นำนักเรียนผู้สูงอายุ ไปทัศนศึกษาท่องเที่ยวเชิงธรรมะ ตามวัดที่สำคัญในจังหวัดพิจิตร

 

นางสาวฉัตรนภา เมืองแป้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยครูอาสา ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสำนักงานและครูอาสาจากเหมืองทองอัครา ได้นำนักเรียนผู้สูงอายุจำนวน 60 คนไปทัศนศึกษาท่องเที่ยวเชิงธรรมะตามวัดที่สำคัญในจังหวัดพิจิตรวัตถุประสงค์ที่นำนักเรียนมาทัศนศึกษาในครั้งนี้

นอกจากที่โรงเรียนฯจะให้ความรู้และทำกิจกรรมในห้องเรียนในทุกวันพฤหัสบดีแล้ว ทางโรงเรียนฯยังได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนผู้สูงอายุได้ไปทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ตามวัดที่สำคัญต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนผู้สูงอายุเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา และ เพื่อให้ทราบถึงประวัติความเป็นมาและความสำคัญของสถานที่และโบราณสถานต่าง ๆ รวมถึงได้ไหว้พระทำบุญและยังได้พบปะพูดคุยกันสนุกสนาน คลายเหงาอีกด้วย


สำหรับวัดที่สำคัญในจังหวัดพิจิตรที่โรงเรียนฯได้นำนักเรียนมาเที่ยวชม คือวัดท่าหลวง พระอารามหลวงซึ่งเป็นที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อเพชร พระพุทธรูปมีพระพุทธลักษณะที่งดงาม และทรงพุทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งของประเทศไทย ต่อจากนั้นได้ไปที่วัดโพธิประทับช้าง โบราณสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสร้างขึ้นมากว่า320ปี อันเป็นที่ประสูติของพระเจ้าเสือ หรือ สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 จากตำนานที่เล่าสืบต่อกันมา ว่ากันว่า วัดนี้ พระเจ้าเสือทรงโปรดฯ ให้สร้างขึ้นในช่วงประมาณปี พ.ศ. 2242-2244

เพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงสถานที่ที่พระองค์ประสูติ และวัดที่สามที่นักเรียนได้ไปเที่ยวชมคือวัดใหม่คำวัน ชมความสวยงามของวิหารแก้ว ซึ่งทางวัดดำเนินการจัดสร้างขึ้น โดยการติดกระจกทั่วทั้งวิหาร ภายในประดิษฐานองค์พระพุทธชินราช องค์หลวงพ่อเพชร และ รูปหล่อองค์หลวงพ่อเงิน เพื่อให้ประชาชนได้เข้ากราบไหว้สักการะเป็นมงคล


โรงเรียนผู้สูงอายุเป็นรูปแบบหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตการจัดการศึกษา การพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ จะเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุสนใจและมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต ช่วยเพิ่มพูนความรู้ทักษะชีวิต ผู้สูงอายุ จะได้แสดงศักยภาพ โดยการถ่ายทอดภูมิความรู้ประสบการณ์ที่สั่งสมแก่บุคคลอื่น เพื่อสืบสาน ภูมิปัญญาให้คงคุณค่าคู่กับชุมชน

ยุทธ ศรีทองสุข ภาพ/ข่าว

Related posts