ชุมพร -พ่อเมือง จ.ชุมพร พบสื่อ เปิด  5  วาระเร่งด่วนพัฒนาชุมพร

ชุมพร -พ่อเมือง จ.ชุมพร พบสื่อ เปิด  5  วาระเร่งด่วนพัฒนาชุมพร

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=vSOlzuZsdHw[/embedyt]
วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 9.30 น. นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผวจ.ชุมพร จัดโครงการ “ผู้ว่าฯพบสื่อ” พร้อมเปิดวาระเร่งด่วนในการขับเคลื่อนพัฒนาชุมพร โดย “มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม การบูรณาการ ประสานพลังให้เกิดผลสัมฤทธิ์” ณ โรงแรมชุมพรการ์เด้น ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร โดยมีผู้สื่อข่าว หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก
นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผวจ.ชุมพร เปิดเผยว่า ผมได้วาระเร่งด่วน 5 วาระจังหวัดชุมพร 2564 ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “จังหวัดชุมพรเป็นเมืองเศรษฐกิจดี สังคมไม่มีปัญหา การพัฒนายั่งยืน” โดยมีวาระเร่งด่วน 5 วาระคือ 1.โครงการพระราชดำริ โดยจะจัดตั้งให้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัย เป็นจุดศูนย์รวมในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน พัฒนาปรับปรุงพื้นที่ในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ

จากที่ผ่านมาเราไม่มีเจ้าภาพที่ชัดเจนทำให้การพัฒนาสะเปะสะปะ จากนี้เราต้องเดินหน้า กิจกรรมของ พอ.สว.และกิจกรรมของ TO BE NUMBER ONE ต่อไป 2.วาระของโรคโควิค – 19 ที่มีงานมาจาก 2 ส่วนคือ ศบค.และ ศบศ. ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาทำได้ดีอยู่แล้ว 3.ต้องเพิ่ม GPP ของจังหวัดชุมพรเป็นแสนล้าน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาคเกษตร ภาคพาณิชย์กรรม การท่องเที่ยวและบริการ และอุตสาหกรรมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 4. ชุมพรต้องไม่มีผู้ถูกทอดทิ้งในแผ่นดินชุมพร No one left behind เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และจังหวัดชุมพรต้องไม่มีใครถูกทอดทิ้ง โดยผมได้จัดตั้งคณะกรรมการจังหวัดทุกคนทุกภาคส่วนได้ช่วยกันโดยแสวงหาความร่วมมือจากทุกฝ่ายมารวมกันขับเคลื่อน และวาระสุดท้าย 5.เรื่องยาเสพติด ซึ่งผมให้ความสำคัญไม่ว่าการเฝ้าระวัง ป้องกันและปราบปรามอย่างเฉียบขาด บำบัดผู้ติดยาเสพติด และจัดตั้งหมู่บ้านสีขาวในหลายๆพื้นที่เพื่อเป็นเกราะของชุมชน
ซึ่งทั้ง 5 วาระจะทำได้หมดหรือไม่ ผมไม่ทราบแต่จะทำงานอย่างเต็มที่เต็มกำลังเพราะผมยังต้องทำงานและดีใจที่ได้ทำงาน และขอทำงานเพื่อรับใช้พี่น้องประชาชนขาวชุมพรต่อไป

ธนากร โกศลเมธี รายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

Related posts