กาฬสินธุ์-เสริมบารมีพุทธาภิเษกพระพุทธบัวบานมิ่งมงคล

คณะสงฆ์ร่วมกับเทศบาลตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญร่วมทำบุญใหญ่เสริมบารมี ในพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธบัวบานมิ่งมงคล พระพุทธรูปปางลีลา สร้างถวายเป็นพุทธบูชา และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ที่บึงบัวบาน ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

 


นายสุพรรณ ภูบุญเติม นายกเทศมนตรีตำบลบัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามที่เทศบาลตำบลบัวบาน ได้พัฒนาบึงบัวบานแหล่งน้ำสาธารณะ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ซึ่งประกอบด้วยสวนสาธารณะ สถานที่ออกกำลังกาย จุดชมวิว จุดพักรถ สนองยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัด ที่สามารถเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวหาดดอกเกด เขื่อนลำปาว สวนสะออน พิพิธภัณฑ์สิรินธร (ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว) สะพานเทพสุดา และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ตามนโยบายรัฐบาล “หนึ่งตำบล หนึ่งแหล่งท่องเที่ยว”


นายสุพรรณกล่าวอีกว่า ในการพัฒนาบึงบัวบาน ตามนโยบายรัฐบาล “หนึ่งตำบล หนึ่งแหล่งท่องเที่ยว” ดังกล่าว เพื่อให้บึงบัวบานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและเกิดความยั่งยืน ประชาชน นักท่องเที่ยว มีส่วนร่วม จึงได้ร่วมกับคณะสงฆ์ ผู้นำชุมชน ประชาชน ร่วมประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และบริจาคสมทบทุนก่อสร้างพระพุทธรูปพระพุทธบัวบานมิ่งมงคล ปางลีลา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ขนาดฐานสูง 9 ศอก องค์พระสูง 23 ศอก ประดิษฐานที่กลางบึงบัวบาน เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำบึงบัวบาน ให้ประชาชน นักท่องเที่ยว สักการะ เพื่อความเป็นสิริมงคล ทั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวโรกาสมหามงคลเจริญพระชนมายุ 88 พรรษา

????????????????????????????????????

นายสุพรรณกล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อดำเนินการก่อสร้างพระพุทธรูปพระพุทธบัวบานมิ่งมงคล ปางลีลา แล้วเสร็จ คณะสงฆ์ เทศบาลตำบลบัวบาน ผู้นำชุมชน จึงมีมติร่วมกัน ประกอบพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธบัวบานมิ่งมงคล ใน วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป ณ บึงบัวบาน ทั้งนี้ ได้รับเมตตาธรรมจากพระเดชพระคุณพระสุนทรธรรมประพุทธ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะ จ.กาฬสินธุ์, พระครูวรธรรมธัช เจ้าคณะ จ.กาฬสินธุ์, พระครูโพธิชยานุโยค เจ้าคณะตำบลบัวบานเขต 1, พระครูอนุกูลปริยัติการ,ดร. รองเจ้าคณะอำเภอยางตลาด และพระครูภาวนาชยานุสิฐ (พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปญฺโญ) จ.มหาสารคาม ร่วมนั่งปรกอธิษฐานจิต จึง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญใหญ่ และเสริมบารมี ในพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธบัวบานมิ่งมงคล พระพุทธรูปปางลีลา ในวันเวลาดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน


////////////
ณัฐพงษ์ ประชากูล จ.กาฬสินธุ์

Related posts