แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมงานพหุวัฒนธรรมดำนาร่วมกับชาวบ้าน ตามโครงการ “ พลิกนาร้าง เป็นนารัก ”

สงขลา-แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมงานพหุวัฒนธรรมดำนาร่วมกับชาวบ้าน ตามโครงการ “ พลิกนาร้าง เป็นนารัก ”

 

ที่ ศูนย์เรียนรู้พหุวัฒนธรรมอาจารย์ภัทร อริโย ต.นาหมอศรี อ.นาทวี จ.สงขลา พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เจ้าคณะจังหวัดสงขลา พระครูสุวัฒนาภรณ์ นพรัตน์ รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลาและเจ้าอาวาสวัดนาทวี ( อาจารย์ภัทร อริโย ) พร้อมด้วยประชาชนใน 10 ตำบล ของ อ.นาทวี กว่า 2,000 คน ได้ร่วมงาน”พลิกนาร้าง สู่นารัก”

ซึ่งดำเนินการโดยศูนย์เรียนพหุวัฒนธรรม ของอาจารย์ภัทร อริโย โดยพระครูสุวัฒนาภรณ์ ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการศูนย์เรียนรู้ ได้กล่าวว่าปัจจุบันคนในพื้นที่ไม่ได้ทำนาเหมือนในอดีต ทำให้เกิดนาร้างเป็นจำนวนมาก และพันธ์ข้าวต่างๆ ที่เป็นของดั่งเดิม ก็กำลังจะสูญหาย จึงได้ทำโครงการ”พลิกนาร้าง สู่นารัก” ด้วยการหลอมรวมคนในพื้นที่ ทั้งพุทธและมุสลิม เข้าด้วยกันเพื่อให้เป็นรูปแบบของสังคมพหุวัฒนธรรม สร้างความรักใคร่ กลมเกลียว ไม่มีความแตกแยกในสังคม


ในขณะที่ พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ซึ่งเป็นประธานในการเปิดโครงการ”พลิกนาร้างสู่นารัก” ได้กล่าวกับประชาชนที่มาร่วมงานว่า เห็นด้วยและสนับสนุนโครงการ ที่เป็นพหุวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดความรักสามัคคีของคนในพื้นที่ นโยบายของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ส่งเสริมสนับสนุนให้คนในพื้นที่อยู่ด้วยความรักสามัคคีไม่แยกพุทธ-มุสลิม ไม่มีความเป็น”สุดโค่ง” ทั้ง พุทธ และ มุสลิม

วันนี้ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ไม่เห็นด้วยกับการใช่ความรุนแรงในการแก้ปัญหา แต่จะใช้การพูดคุยทำความเข้าใจ ซึ่งเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ทำได้ เพราะทุกคนต่างปฏิเสธความรุนแรง และต้องการเห็นการพัฒนาพื้นที่ เห็นความสงบของบ้านเมือง ต้องการเห็นบ้านเมือง ปลอดจากยาเสพติด ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า


หลังจากนั้น แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และ ข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมกันดำนากับประชาชน และร่วมกันปล่อยปลา ลงในพื้นที่ของศูนย์เรียนรู้ ซึ่งโครงการพลิกนาร้าง เป็นนารักเป็นครั้งที่ 3 ซึ่งในวันนี้ มีการแสดง มโนราห์ ของนักศึกษา 200 คน จากโรงเรียนต่างๆ ใน อ.นาทวี และมีการ สาธิตการชกมวย ทั้งมวยไทย และ มวยคาดเชือก จาก นักเรียนในโครงการกีฬาของสถานศึกษาในพื้นที่ มาร่วมแสดงให้ผู้ร่วมงานได้ชม สร้างความสนุกสนานและเป็นที่ชื่นชอบของผู้ที่เข้าร่วมงานอย่างมาก

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts