องคมนตรี มอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก ( อี.เทค) (ชมคลิป)

ชลบุรี-องคมนตรี มอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก ( อี.เทค) ณ ศูนย์ประชุม บางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี ซึ่งในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษารวมทั้งสิ้น 3,227 คน

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=cXRXCGfR1og[/embedyt]

เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ ( 10 มี.ค.) ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก ( อี.เทค) ณ ศูนย์ประชุม บางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี

โดยมี นายฑิฆัมพร อรุณงามวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท อี.เทค จำกัด ในนามของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) กล่าวรายงานการดำเนินงานของวิทยาลัยฯ ว่ามีความมุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน พร้อมสนับสนุนกิจกรรมให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเป็นผู้นำที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคม

โดยในปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยฯ มีนักศึกษารวมทั้งสิ้น 15,096 คน มีบุคลากร รวม 464 คน และมีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 3,227 คน ซึ่งกำหนดการเดิมจะจัดพิธีมอบวุฒิบัตรในวันที่ 8 มี.ค.2563 แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงต้องเลื่อนออกไป

และในขณะนี้สถานการณ์ดังกล่าวในประเทศไทยได้คลี่คลายลง จึงกำหนดจัดงานพิธีรับวุฒิบัตรขึ้นในวันนี้โดยได้ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ อย่างเคร่งครัด ซึ่งในวันนี้มีผู้เข้ารับวุฒิบัตรจำนวนทั้งสิ้น 1,248 คน


ด้าน ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ได้ให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาว่า ความสำเร็จทางการศึกษาในครั้งนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเริ่มต้นการศึกษา หากมีโอกาสที่จะแสวงหาความรู้แล้วขอให้มีการศึกษาต่อยอดเพิ่มเติม เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความก้าวหน้าในชีวิตควรใช้ความรู้ในทางที่ถูกที่ควรควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมด้วยความซ้อสัตย์สุจริต การมีวิจารณญาณในการแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างถูกต้องด้วยเหตุและผล

รุ่งรัตน์ ชลบุรี

Related posts