ประเมินรับรางวัลพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

นครนายก – ประเมินรับรางวัลพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

 

: นายวิวรรธน์ วิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก ได้นำนายสมเดช เจริญสุข ครู คศ.2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้ารับการประเมิน เพื่อรับรางวัลพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564

โดยมี นายสมนึก เกตุไทย ผู้แทนผู้ปกครอง เป็นประธานอนุกรรมการ เพื่อดำเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดนครนายก ให้เป็นตัวแทนจังหวัดเข้ารับการประเมินระดับชาติต่อไป ณ ห้องประชุมหลวงบรรณสารประสิทธิ์ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

ทั้งนี้ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (Princess Maha Chakri Award) เป็นรางวัลที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้แก่ครูผู้มีความทุ่มเทเสียสละตนจนสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับลูกศิษย์ และมีคุณูปการอย่างยิ่งต่อการศึกษา


สมบัติ เนินใหม่//รัชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Related posts