ชุมพร – วันตำรวจ 17 ตุลาคม ของทุกปีเป็น วันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ชุมพร – วันตำรวจ 17 ตุลาคม ของทุกปีเป็น วันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

วันที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรได้จัดกิจกรรม “วันตำรวจ” เนื่องในวันที่ 17 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี พล.ต.ต.ถาวร แสงฤทธิ์ ผบก.ภ.จว.ชุมพร พร้อมด้วย นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผวจ.ชุมพร ,นายสุรพงษ์ ฝังกิจ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ,นางวิไล สารประดิษฐ์ ผอ.สำนักงานศาลจังหวัดชุมพร ,พ.ท.พฤฒิพงษ์ กาจนประดิษฐ์ รอง.กยก.มทบ.44 ,พล.ต.ต.นรินทร์ บุษยวิทย์ ,พ.ต.อ.เอกวัฒน์ โพธิ์เย็นญาติ อดีตรอง ผบก.ภ.จว.ชุมพร ,พ.ต.อ.วิทยา ประเสริฐ อดีตจเรสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ,นายณรงค์ หลักกำจร ประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร ตลอดจนแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรและผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากณ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ณ ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=C0zz2Vwgycg[/embedyt]

สาร ของ พลตำรวจเอก สุวัฒน์  แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เนื่องในวันตำรวจประจำปี 2563เพื่อนข้าราชการตำรวจและพี่น้องประชาชนทุกท่าน เนื่องในโอกาสวันตำรวจ ได้เวียนมาบรรจบครบรอบ   อีกวาระหนึ่งผมขอส่งความปรารถนาดีมายังข้าราชการตำรวจและพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยความจริงใจ วันตำรวจ เป็นวันแห่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีของตำรวจ ซึ่งข้าราชการตำรวจจะต้องพึงระลึกอยู่เสมอว่ามีหน้าที่รับใช้ประชาชน ดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งข้าราชการตำรวจทุกคนจะต้องมีการพัฒนาตนเองในทุกๆ ด้าน เพื่อให้ทันเหตุการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และสามารถขับเคลื่อนเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในภารกิจต่างๆ โดยเฉพาะภารกิจที่สำคัญที่สุด คือ การพิทักษ์ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ เทิดพระเกียรติและสนองพระบรมราโชบายในทุกด้านข้าราชการตำรวจต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง ช่วยปกป้องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และต้องดำรงไว้ซึ่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีของตำรวจเป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่นำสมัย ในระดับมาตรฐานสากลเพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมา มีเหตุการณ์สำคัญหลายเหตุการณ์ ที่เพื่อนข้าราชการตำรวจต้องเผชิญ และแก้ไขให้สังคมปกติสุข  บรรเทาความทุกข์ยาก ความเดือนร้อนของพี่น้องประชาชน ในนามสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผมจึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ พล.ต.ต.ถาวร แสงฤทธิ์ ผบก.ภ.จว.ชุมพร จุดธูปเทียนที่ศาลพระภูมิเจ้าที่เพื่อสักการะบูชา เสร็จแล้วกระทำพิธี กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้นได้อ่านสานจาก พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกล่าวให้โอวาทแก่ข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจดีเด่นที่ได้รับรางวัลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติและตำรวจภูธรภาค 8 มอบทุนการศึกษาให้บุตรข้าราชการตำรวจ จากนั้นได้จัดให้มีพิธีทางศาสนาที่ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร

พล.ต.ต.ถาวร แสงฤทธิ์  กล่าว เนื่องในโอกาสวันตำรวจ ได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่ง ในวันที่ 17 ตุลาคม 2563  ผมขอขอบคุณ เพื่อนข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรทุกนาย  และขอขอบคุณ ประชาชนผู้ให้การช่วยเหลือกิจการตำรวจทุกท่านในจังหวัดชุมพร  ที่ได้อุทิศตน  เพื่อช่วยเหลือกิจการของตำรวจ  ปีที่ผ่านมา  มีผลการปฏิบัติต่างๆที่สำคัญ  เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างตำรวจและหน่วยงานในพื้นที่  และขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน ได้ร่วมแรง ร่วมใจกัน ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชน   รักษาไว้ซึ่งความสงบ เรียบร้อยในสังคม  ขอให้ตำรวจทุกนายยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุซึ่ง วิสัยทัศน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ธนากร โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

Related posts