พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ตามที่นายแสนผิน สุขี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮม(ประเทศไทย) ขอพระราชทานไปทอดถวายที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดฝั่งคลอง ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก (ชมคลิป)

นครนายก – พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ตามที่นายแสนผิน สุขี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮม(ประเทศไทย) ขอพระราชทานไปทอดถวายที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดฝั่งคลอง ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=6_8CWQaka0o[/embedyt]

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้นายแสนผิน สุขี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โอม (ประเทศไทย) น้อม นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดฝั่งคลอง ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

ที่วัดฝั่งคลอง ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ตามที่ นายแสนผิน สุขี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮม (ประเทศไทย) เป็นประธานในพิธีนำผ้าพระกฐิน น้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดฝั่งคลอง ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนยก

โดยมีพระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เจ้าอาวาสวัดพราหมณี พระอารามหลวง , พระครูวิริยานุโยค เจ้าคณะอำเภอปากพลี เจ้าอาวาสวัดฝั่งคลอง เป็นประธานสงฆ์ พร้อมมีนายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก หน่วยงานราชการ, ผู้นำชุมชน,และประชาชน ให้การต้อนรับ


เมื่อเวลา 10.39 น.ของวันที่ 18 ตุลาคม 2563 ตามที่นายแสนผิน สุขี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เฟรเซอร์ส พร็อพเอร์ตี้ โฮม (ประเทศไทย) ประธานในพิธี ทำความเคารพ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ หยิบผ้ากฐินพระราชทานอุ้มประคอง (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

จากนั้นประธานวางผ้าพระกฐินพระราชทาน บนพานแว่นฟ้าหน้าพระสงฆ์ ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นประธานกล่าวคำถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พระสงฆ์ทำพิธีอปโลกนกรรม ประธานประเคนบริวารผ้าพระกฐินพระราชทานแด่พระสงฆ์ ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม จากนั้นประธานประเคนปัจจัยบำรุงพระอาราม แด่พระครูวิริยานุโยค เจ้าคณะอาเภอปากพลี เจ้าอาวาสวัดฝั่งคลอง พระสงฆ์ อนุโมทนา ประธานกรวดน้ำรับพร เป็นอันเสร็จพิธี

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Related posts