ประธานชมรมนิสิตเก่าวิศวจุฬาฯ รุ่น 55 (ว.ศ.2514) อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานทอดถวาย ณ วัดชลธาราสิงเห พระอารามหลวง จังหวัดนราธิวาส

ประธานชมรมนิสิตเก่าวิศวจุฬาฯ รุ่น 55 (ว.ศ.2514) อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานทอดถวาย ณ วัดชลธาราสิงเห พระอารามหลวง จังหวัดนราธิวาส

 


วันนี้ (18 ต.ค. 63) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทาน และเครื่องอัฐบริขารต่างๆ ทอดถวาย ณ วัดชลธาราสิงเห พระอารามหลวง ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายสัมพันธ์ วงษ์ปาน ประธานชมรมนิสิตเก่าวิศวจุฬาฯ รุ่น 55 (ว.ศ.2514) เป็นผู้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย พระครูโอภาสชลธาร เจ้าอาวาสวัดชลธาราสิงเห


พร้อมกันนี้ นายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอตากใบ นางอุษณีย์ ธุวโชติ วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีจำนวนมาก สำหรับยอดเงินทำบุญพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 รวมเป็นเงิน 1,046,829 บาท


วัดชลธาราสิงเหเป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ เป็นวัดที่มีความสำคัญอันทรงคุณค่า และเป็นศูนย์กลางด้านภูมิทัศน์วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมท้องถิ่น โดยกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนวัดชลธาราสิงเห เป็นโบราณสถานของชาติเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2516

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts