นิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานงานทอดกฐินสามัคคี

สงขลา-นิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานงานทอดกฐินสามัคคี

 

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานในงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดน้ำกระจาย ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการประปานครหลวง นายสรรเพชญ บุญญามณี ผู้ช่วยดำเนินงานนายชวน หลีกภัย นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองสงขลา

นางกัลยา บุญญาณี อดีตปลัดเทศบาลนครสงขลา และพุทธศาสนิกชน ร่วมในงานทอดกฐินสามัคคี โดยมียอดบริจาคจากการทอดกฐินสามัคคี เพื่อนำไปปฏิสังขร และทำนุบำรุงพุทธศาสนาต่อไป ซึ่งในครั้งนี้เป็นยอดเงินรวมทั้งสิ้น 2,039,063 บาท (สองล้านสามหมื่นเก้าพันหกสิบสามบาท)

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts