ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ วางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวัน ปิยมหาราช

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ วางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวัน ปิยมหาราช

 


ในวันนี้ 23 ต.ค.63 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เดินทางเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวัน ปิยมหาราช ประจำปี 2563
โดยมี พลเรือเอก กาญจน์ ดีอุบล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่เข้าร่วมพิธีฯ ที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5


ซึ่งวันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี และเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช) รัชกาลที่ 5 เนื่องจากพระองค์ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เคารพและเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือ ของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทรงมีพระมหากรุณาธิ คุณอเนกนานัปการ ทั้งในการปกครองบ้านเมืองและพระราชทานความร่มเย็น เป็นสุขแก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน


ภาพ/ข่าว กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645

Related posts