นราธิวาส-ชมรมคนรักกีฬานราธิวาส จัดแข่งขัน ฟุตบอลบุคลากรอาวุโส ชิงถ้วย รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นราธิวาส-ชมรมคนรักกีฬานราธิวาส จัดแข่งขัน ฟุตบอลบุคลากรอาวุโส ชิงถ้วย รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 


ที่ สนามฟุตบอลโรงเรียนนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาสนายบุญพาศ บุญพาศรักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันฟุตบอลบุคลากรอาวุโส ครั้งที่1 ประจำปี2563 “MENARA SENIOR CUP 2020” โดยมี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการดำเนินการ กรรมการ และทีมฟุตบอลที่ร่วมการแข่งขัน รอต้อนรับ


ด้วยชมรมคนรักกีฬานราธิวาส ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยการรวมกลุ่มกันของคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกสังกัดในจังหวัดนราธิวาส ที่มีใจรักกีฬา ได้จัดการแข่งขันฟุตบอลในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการจัดตั้งกลุ่ม”ชมรมคนรักกีฬานราธิวาส” เพื่อสานสัมพันธ์มิตรภาพ สร้างเครือข่ายกับองค์กรต่างๆและได้เสริมการออกกำลังการร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ พลานามัยที่ดีแข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย


ในการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่23-30 ตค.63 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนนราธิวาส มีทีมที่เข้าแข่งขันทั้งหมด 12ทีม ประกอบด้วย ทีมรวมฉลาม ทีมseven day ทีมอินทรีย์ทะเล ทีมบุคลากรเทศบาลนรา ทีม อบต.โคกเคียน ทีมตะลุบัน ทีมยี่งอ สตูล ทีม ป บดินทร์ ทีมรวมพลังเพื่อนำสายบุรี ทีมบาเจาะ mba. ทีมชมรมตันหยงมัส และทีมรือเสาะ ทีมที่ชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ ของ พณฯท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ)ส่วนบรรยากาศในวันเปิดพิธีนี้ได้มีการเตะฟุตบอลนัดพิเศษ ระหว่าง ทีมหัวหน้าส่วนราชการ พบกับ ทีม วีไอพี อาวุโส ซึ่งในช่วงการแข่งขันได้มีฝนตก ทำให้การฟาดแข้ง ในครั้งนี้ต้องแข่งกันท่ามกลางสายฝนอีกด้วย


ทั้งนี้การจัดการแข่งขันฯในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและการส่งเสริม สนับสนุน จาก กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนราธิวาส สมาคมการกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาส ชมรมคนรักกีฬานราธิวาส และทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี โดยใช้กีฬาเป็นเครื่องมือขับเคลื่อน นอกจากทำให้ร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพดีแล้ว ยังช่วยผ่อนคลายความเครียด ช่วยปรับปรุงในด้านความคิด รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความสมัคคีต่อกัน กีฬาถือเป็นจุดแข็งของคนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมีความสนใจสอดคล้องกันนโยบายของจังหวัดที่ให้ความสำคัญด้านกีฬาที่ใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกด้วย


ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส
/////////////////////////////////

Related posts