ชุมพร – ทอดกฐินสามัคคี ทอดถวาย ณ วัดถ้ำเขาม้ายัง ชุมพร

ชุมพร – ทอดกฐินสามัคคี ทอดถวาย ณ วัดถ้ำเขาม้ายัง ชุมพร

วันที่ 25 ตุลาคม 2563 คุณศิริพงษ์ หอมละออ คุณนวลศรี หอมละออ คุณแม่ดับ โกกนุต และครอบครัว คุณกิ้มเหี้ยง ขำสวี และครอบครัว ขำสวี กำนันสันติ หอมละออ  ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสมาคี  และคณะศิษยานุศิษย์ พร้อมคณะศรัทธาชนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี 2563 เพื่อสมทบทุนจัดสร้างกุฏิ หอฉัน ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ นำทอดถวาย ณ  วัดถ้ำเขาม้ายัง  ม.5ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=GXelifZjGxI[/embedyt]

พระปลัดกิติ สุขิโต เจ้าอาวาส วัดถ้ำเขาม้ายัง   ได้รับคำสั่งจากคณะธรรมยุตจังหวัดชุมพร ที่ ชพ 11/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดเข้าม้ายังในวันนี้  การทอดกฐินสามัคคี เป็นประเพณีที่มีความเกี่ยวข้องกับการจำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ ที่จำพรรษาอยู่ในวัดนั้นๆ จะได้รับอานิสงส์กฐินตามวินัยที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ การทอดกฐินจึงเป็นบุญใหญ่ และเป็น การสืบทอดประเพณีอันดีงามให้ดำรงอยู่ตลอดไป การทอดกฐิน ในปี 2563 นี้  เพื่อเสริมสร้างทานบารมีให้กับศรัทธาสาธุชน ผู้ที่มีจิตเป็นบุญเป็นกุศลที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ในครั้งนี้ เป็นการเสริมสร้างบารมี  ทางวัดถ้ำเขาม้ายัง คณะกรรมการจึงจัดหาทุนเพื่อจัดสร้างจัดสร้างกุฏิ หอฉัน ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ได้ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา แต่ทางวัดยังจำเป็นต้องใช้จ่ายปัจจัยอีกจำนวนมาก จึงได้ขอบอกบุญมายังทุกท่านเพื่อร่วมทอดกฐินในครั้งนี้

บรรยากาศในงานทอดกฐินสามัคคีวัดถ้ำเขาม้ายัง ในงานมีพ่อแม่พี่น้องได้นำอาหารมาแจกจ่ายให้ประชาชนที่เข้ามาร่วมงานทอด กฐินสามัคคีในวันนี้อย่างมากมายโดยรับประทานกันอย่างไม่อั้น ที่เป็นเจ้าภาพร่วมกันอย่างมากมาย  พิธีถวายผ้ากฐิน สามัคคี เวลา 12.00 น. วัดถ้ำเขาม้ายัง  ม.5ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร ชาวตำบล บางลึก และชาวบ้านที่ใกล้เคียงได้นำกฐิน สามัคคีมาเป็นจำนวน มาก

ยอดรวม 811,733 บาท

ธนากร โกศลเมธี รายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

 

 

Related posts