ประชุมเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ประกอบการอาเซียนครั้งที่4ผ่านทางระบบการประชุมระยะไกล

ประชุมเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ประกอบการอาเซียนครั้งที่4ผ่านทางระบบการประชุมระยะไกล

เมื่อวันพฤหัสที่ 22ตุลาคม63ที่ผ่านมา ณ.ห้องประชุมชั้นสามอาคาร 60 ปีกรมประชาสงเคราะห์ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีนายภัทรพันธุ์ กฤษณาและนายวีรวิช คมกริชได้เข้าร่วมประชุม โดยมีข้อสรุปดังนี้ได้มีการกล่าวเปิดประชุมโดย SOMSWD สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและประเทศไทยในฐานะที่เป็นผู้ประสานงานประเทศแรก กล่าวสรุปเกี่ยวกับผลงานความสำเร็จของเครือข่ายผู้ประกอบการอาเซี่ยน ในช่วงปี 2560 ถึง 2562 และมีการพูดถึงมุมมองในการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการโดยเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนสากล AWEN สภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน ABAC และ USA EU UNESCAP โดยหลักๆคือข้อมูลคนพิการในเอเชียแปซิฟิก มีถึง 690 ล้านคน อยู่ในวัยทำงานถึง 450 ล้านคน และมีและมีการนำเสนอผลงานความคืบหน้าแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซี่ยนเช่นสิงคโปร์มีบริษัทที่เป็น social enterprise Inclusive Business คือธุรกิจที่ทุกคนเข้าถึงได้ ชื่อ Dignity kitchen organic vegetable เป็นการจัดการโดยมีการปลูกผักออร์แกนนิคและนำมาทำการตลาดจำหน่ายเพื่อคนพิการในส่วนในส่วนของมาเลเซียมีบริษัท Social enterpriseชื่อ Love & respect ทำธุรกิจด้าน online
ส่วน บรูไน นำเสนอในเรื่องกฏหมายการจ้างงาน และ การทำงานแบบ Plat form E-commerce และ Logistic
กัมพูชา นำเสนอเรื่อง กฎหมายการจ้างงานคนพิการว่าภาครัฐต้องรับ 2% ถ้าธุรกิจต้องรับ 1% ส่วนใหญ่จะเป็นการทำงานร่วมมือกับองค์กรความช่วยเหลือจากต่างประเทศและทางกัมพูชาเองได้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมให้ผู้พิการเริ่มต้นทำธุรกิจขนาดย่อมอินโดนีเซียได้ ได้นำเสนอเรื่องกฎหมายการจ้างงานสำหรับคนพิการ เช่นเดียวกันว่ามีสัดส่วน 1% มีการส่งเสริมเรื่องการทำ Economics Platform, Social Support ต่อจากนั้นได้มีการอภิปรายเรื่องการเชื่อมโยงการดำเนินงานตามแผนแม่บทอาเซียนพ.ศ. 2568 ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศ การดำเนินธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์e-commerce วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม Start Up และอื่นๆในการเป็นผู้ประกอบการคนพิการรวมถึงการอภิปรายเรื่องของการแถลงการณ์ร่วมเรื่องการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการเพื่อการเป็นประชาคมอาเซียนที่มีความแน่นแฟ้นและตอบสนองที่จะส่งไปยังเจ้าหน้าที่อาวุโสและรัฐมนตรีที่รับผิดชอบด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา

Related posts