พก. ร่วมพิธีเปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก “บ้านเพิ่มสุข” จ.พิษณุโลก

พก. ร่วมพิธีเปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก “บ้านเพิ่มสุข” จ.พิษณุโลก

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. ที่บ้านเอื้ออาทรจังหวัดพิษณุโลก (พลายชุมพล) ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยนางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดี พก. พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด พก. ร่วมพิธีเปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก “บ้านเพิ่มสุข” จังหวัดพิษณุโลก เพื่อสนับสนุนให้พ่อ แม่ และผู้ปกครอง มีโอกาสในการประกอบอาชีพและหารายได้ให้กับครอบครัวอย่างเต็มที่ และให้บุตรหลานมีสถานรับเลี้ยงเด็กที่เหมาะสม ปลอดภัย ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบแนวทางในการดำเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กดังกล่าว พร้อมด้วยนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก คณะผู้บริหารกระทรวง พม. และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน
ทั้งนี้ คณะได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการของทีม One Home จ.พิษณุโลก ม.นเรศวร และ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก และรับชมการแสดงโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลายชุมพล และสภาเด็กและเยาวชน อ.วังทอง จ.พิษณุโลก พร้อมเยี่ยมชมสถานที่รับเลี้ยงเด็กภายในบ้านเพิ่มสุข

#กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Related posts